MEB YURTDIŞI GÖREVLENDİRMELERİNİ NASIL YAPIYOR?

29.06.2010 tarih ve 27626 sayılı Resmi Gazetede, Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikler yayımlanmıştır. Yapılan değişiklik ile Milli Eğitim Bakanlığı anılan yönetmelik kapsamından çıkarılmıştır.

Halen Milli Eğitim Bakanlığınca yurtdışında görevlendirilecek personel için bir yönetmelik hazırlanmamıştır. Bu durum yurtdışında görevlendirilecek olan personelin herhangi bir kriter olmadan keyfi olarak seçileceği anlamına gelmektedir.

Türk Eğitim Sen olarak 29.06.2010 tarihi itibari ile bakanlık tarafından yurtdışına herhangi bir görevlendirmenin yapılıp yapılmadığını, yine bu tarih itibari ile bakanlığın yurtdışında görevlendirilecek personel hakkında bir yönetmelik hazırlığının olup olmadığını, böyle bir hazırlık var ise hangi aşamada olduğunu  sorduk.