ALAN DEĞİŞİLİĞİ İÇİN TÜM AÇIK KONTENJANLAR GÖSTERİLMELİDİR

            2010 yılı Alan Değişikliği Kılavuzu yayınlanmıştır. Anılan kılavuzun 3.2. maddesinde “ Alan değişikliği isteyen öğretmenlerin alan değişiklikleri, il içinde tercihleri de dikkate alınmak suretiyle alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumları olacak şekilde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.” Denilmektedir. Alan değiştirmek isteyen öğretmenler ancak il içinde ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına hizmet puanı üstünlüğüne atanabileceklerdir.

            Bazı illerde il içinde ihtiyaç bulunan kurumların bulunmasına karşın tümünün ilan edilmediği yönünde üyelerimizden şikâyetler gelmektedir. Örneğin; 2010 yılı Alan Değişikliği Kılavuzunda yer alan kontenjan listesinde Adana ilinde 1 adet Muhasebe ve Finansman alanında kontenjan belirtilmiş olmasına karşın; Adana Valiliğine yapılan bilgi edinme başvurusunda sorulan 30 Haziran-7 Temmuz 2010 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak olan alan değişikliği başvuruları için kontenjan modülü üzerinde kaç kontenjan girildiği sorusuna valilik makamınca verilen 05/07/2010 tarih ve 30240 sayılı cevabi yazıda Seyhan İlçesi Çobanoğlu Ticaret Meslek Lisesine 2, Ceyhan İlçesi Ceyhan Ticaret Meslek Lisesine 1, Kozan İlçesi Kozan Ticaret Meslek Lisesine 1, toplamda Adana ilinde 4 kontenjan girildiği belirtilmiştir. Görüleceği üzere valilik makamınca 4 adet kontenjana ihtiyaç olduğu belirtilmişken Bakanlık tarafından 1 adet kontenjan ilan edilmiştir.

 

 İllerde ihtiyaca göre yapılacak olan alan değişikliklerinde ihtiyaç bulunan tüm kurumların ilanı gerekmektedir. Bu nedenle; hangi gerekçe ile valiliklerden gelen kontenjan sayısının bakanlık tarafından azaltıldığının bildirilmesi ve  ihtiyaç olan eğitim kurumlarının tümünün ilanının sağlaması hususunda Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa yazı yazdık.

 

 

İlgili Yazı İçin Tıklayınız.

 

Adana Valiliğinin Yazıları İçin Tıklayınız.