ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLENDİRMELERİ İÇİN MEB’DEN GARİP SAVUNMA!

         Milli Eğitim Bakanlığından il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görev yapan şube müdürü kadroları sayısal olarak tarafımızca talep edilmiştir. Gelen cevabi yazıda verilen bilgilerde; 1995 adet norm kadroda 1075 kişi kadrolu olarak görev yaptığı için 920 adet boş norm bulunduğu, 920 adet boş norm kadro asaleten atanma şartlarına haiz olmayan kişilerce doldurulduğu ve Bakanlıkça 920 kişi dışında 214 kişi daha norm kadro olmamasına karşın geçici görevlendirme yolu ile çalıştırıldığı görülmüştür.

         İhtiyacın varlığına göre belirlenen norm kadro sayılarından 214 kişinin fazladan çalışmasında devletin hiçbir şekilde yararı söz konusu değildir. İhtiyaca göre belirlenen ve liste halinde tarafımıza sunulan sayılar karşısında şaşkınlığa kapılmamak ve bu duruma tepkisiz kalmak mümkün değildir. Bir takım çevreleri memnun edebilmek adına yapılan bu haksız uygulama on binlerce eğitim çalışanının infialine, MEB’in güvenilirliğini kaybetmesinden başka bir işe yaramamaktadır. İhtiyacın varlığı söz konusu ise şube müdürlüğü norm kadrolarının yeniden güncellenmesi ve asaleten atanma şartlarına haiz kişilerce geçici görevlendirme yoluyla değil asaleten atamalar ile bu görevler doldurulmalıdır.

         Bu anlamda Bakanlığa Türk Eğitim Sen olarak yazdığımız yazıya Bakanlıktan cevap gelmiştir. Bizzat Genel Müdür Yardımcısı tarafından imzalanan yazıda bir kamu kurumunun görev alanı içinde yer alan bir kamu hizmetini yürütmek amacıyla kamu görevlilerinin kadro ve hukuki bağlarını sürdürmek üzere görevlendirilmelerinin mümkün olduğu belirtilmiştir. Ayrıca yazıya “ bu tür uygulamalar sadece bu döneme münhasır değildir” cümlesi eklenerek adeta yapılan hukuksuzluğu sadece biz yapmadık herkes yaptı denilerek, aklanmaya çalışılmıştır.

 

İlgili MEB Yazısı İçin Tıklayınız.