18. MİLLİ EĞİTİM ŞURASI BU YIL YAPILACAK

Bilindiği üzere, 17. Milli Eğitim Şurası 13-17 Kasım 2006 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.  Genel Başkanımız İsmail KONCUK, Milli Eğitim’de yaşanan sıkıntıları dile getirdiği 16.07.2009 tarihli yazısında, 17. Milli Eğitim Şurası’nda alınan kararların hayata geçirilmemesi sebebiyle yaşanan sıkıntıların artarak devam ettiğini, 3 yıldan bu yana yapılmayan Milli Eğitim Şurasının yeniden toplanarak, önceden alınan kararların gözden geçirilmesinin ve gittikçe büyüyen sıkıntıların çok geç olmadan yeniden değerlendirmesinin faydalı olacağını belirtmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı, 18. Milli Eğitim Şurasının 1-5 Kasım 2010 tarihlerinde yapılmasına karar vermiştir.MEB’in sendikamızın da talebi olan 18. Milli Eğitim Şurası yapılması kararını almasını yerinde bir karar olarak değerlendiriyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından sendikamıza gönderilen yazıda,  gündem konusunu oluşturmak üzere beş konunun bildirilmesi istenmiştir. MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığına gönderdiğimiz yazıyla, 18. Milli Eğitim Şurasında gündeme alınmasını istediğimiz beş ana gündem maddesini bakanlığa ilettik.

MEB’in Yazısı İçin Tıklayınız

MEB'e Yazdığımız Yazı İçin Tıklayınız.