MEB YÖNETMELİKLE VERDİĞİ HAKKI KILAVUZLA GERİ ALAMAZ

MEB Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğin “Müdür başyardımcılığına duyuru ve atama” başlıklı 19. maddesi;

“(1) Atama yapılacak eğitim kurumu müdür başyardımcılıklarına ihtiyaç duyulan zamanlarda valiliklerce il genelinde her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir.

(2) Yapılan duyuru üzerine, en az bir yıl süreyle yöneticilik yapmış olmak kaydıyla, duyuruda belirtilen esaslar çerçevesinde duyurusu yapılan boş müdür başyardımcılıklarına atanmak üzere, bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler.

(3) Başvuruda bulunanlar arasından bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek- 2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda oluşacak puan esas alınarak,  tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre atama yapılır.

 “Duyuru”;  münhal kadroların Valiliklerce duyuruya açılması yasal bir zorunluluk olup, Valiliklerin inisiyatifine bırakılmamıştır.” şeklindedir.

Ancak 3. kez değiştirilen ve bugün MEB resmi web sitesinde yayınlanarak Kılavuza eklenen “Halen müdür ve müdür başyardımcısı olarak görev yapanlar ile daha önce bu görevlerde bulunduktan sonra ayrılanlar ilk defa müdür başyardımcısı olacaklar için yapılan duyurulara başvuruda bulunabilecekler midir?” şeklindeki 33. sorunun cevabı “Yönetmeliğin 21 inci maddesi kapsamında yeniden ya da yer değiştirme suretiyle atanacaklarından ilk defa müdür başyardımcılığına atanacaklar için yapılan duyuruda başvuruda bulunamayacaklardır.” olarak düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemenin Yönetmeliğe aykırı olduğu ve bu hükmün uygulanması halinde çok sayıda davaya konu teşkil edeceği gerekçesiyle, yapılan bu düzenlemenin geri alınması için Türk Eğitim Sen olarak MEB’e başvuruda bulunduk.

MEB’e Yazdığımız Yazı İçin Tıklayınız