KILAVUZ YİNE DEĞİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulama Kılavuzu bugün itibari ile bir takım değişiklikler ve eklemeler ile yeniden yayımlanmıştır.  Bir takım tereddütlerin giderilmesi amacı ile çıkarılan kılavuzda sıkça sorulan sorulara üçüncü kez açıklık getirmek yeniden düzenleme yapmıştır.

-Halen müdür ve müdür başyardımcısı olarak görev yapanlar ile daha önce bu görevlerde bulunduktan sonra ayrılanlar ilk defa müdür başyardımcısı olacaklar için yapılan duyurulara başvuruda bulunabilecekler midir?

-Sınava dayalı olarak müdürlüğe ataması yapılıp görevine başlayanlar müdür başyardımcılığı için yapılacak duyuruda başvuruda bulunabilecek mi?

-Kurucu müdür ya da müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olanlar ilk defa müdür başyardımcılığına atanacaklar için yapılan duyuruda müdür başyardımcılığına atanmak üzere başvuruda bulunabilirler mi?

-Sınava dayalı müdürlüğe ya da müdür yardımcılığına ataması yapılanlardan göreve başlamayanlar ya da atamasını iptal ettirenler bu sınava dayalı olarak tekrar başvuruda bulunabilecekler midir?

-Sınava dayalı müdür olarak atananlardan bu isteklerinden vazgeçenlerin yerine sıradaki adaylardan atama yapılabilecek midir?

-Dershanelerde yönetici olarak geçirilen süreler yönetim görevlerinde geçmiş sayılır mı? Sorularına kılavuzda cevap verilmiş ve 6 soru ve cevap eklenmiştir.

 Kılavuzun son hali  için tıklayınız.