MEB’E YURT DIŞI SINAV BAŞVURU ŞARTLARINI DÜZELTTİRDİK

Milli Eğitim Bakanlığı yasalara ve hakkaniyete aykırı uygulamasını Türk Eğitim Sen’in başvurusu üzerine düzeltti. Mesleki Yeterlik Sınavı ile Temsil Yeteneği Mülakatı Kılavuzun da yer alan “ En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak” maddesi “En az ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak” şeklinde değiştirilerek,“Sınav başvurusunun son günü itibariyle 45 (kırk beş) yaşından gün almamış olmak” maddesi de tamamen kaldırılmıştır.  

Türk Eğitim Sen olarak  mağdur eğitimcilerin yanında olmaya ve hukuksuz işlemlere karşı durmaya devam edeceğiz.

 

MEB'in Cevabi Yazısı İçin Tıklayınız

 

MEB’in Duyurusu İçin Tıklayınız  

 

YURT DIŞI GÖREVLENDİRMELERDEKİ YAŞ SINIRINA İTİRAZ ETTİK