MEB, YÖNETİCİ ATAMA KILAVUZUNDA DEĞİŞİKLİK YAPTI

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulama Kılavuzu bugün itibari ile bir takım değişiklikler ve eklemeler ile yeniden yayımlanmıştır. Bir takım tereddütlerin giderilmesi amacı ile çıkarılan kılavuzda sıkça sorulan sorulara açıklık getirilmiştir. Yeni Kılavuzda Eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapmakta iken Fen ve Anadolu Liseleri Öğretmenlik sınavı sonucuna göre bu eğitim kurumlarına öğretmen olarak atananlar bir yıllık süreyi beklemeden yöneticiliğe tekrar başvuruda bulunabilecekleri” ve “Yönetmeliğin 7’nci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan eğitim kurumları bakımından aday bulunmaması haline bağlı olarak ikinci duyuru yapılması öngörülmediğinden, başvuran adaylar arasından belirleme yapılacak, bu şartı taşıyan aday olmaması halinde diğer adaylar değerlendirmeye alınacaktır. Bu bakımdan ilgilerin mağdur olmamaları ve tercihlerinin boşa gitmemesi bakımından bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir” denilerek yeni bir açıklamada bulunulmuştur. Ayrıca hangi mantıkla kılavuzda yer aldığı anlaşılmayan başvuru ekranının 24:00’e kadar açık tutulması ile ilgili hüküm değiştirilerek 17:00’de kapatılacağı yeni kılavuzda yer almıştır.

Kılavuzun eski hali için tıklayınız.

Kılavuzun yeni hali için tıklayınız.