MOTOR BL. ÖĞRETMENLERİ MTSK’LARDA DERSE GİREBİLMELİDİR

Bilindiği üzere, MEB’e Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 41/I. Maddesinde yer alan “..sadece okullarda..” ibaresi nedeniyle, okullarda görev yapan teknik öğretmen (motor bölümü) öğretmenleri, motorlu taşıt sürücüleri kursunda “motor ve araç tekniği” derslerine girememektedirler. Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 33. maddesinde ise, Milli Eğitim Müdürlüklerince düzenlenen 90 saatlik kursa katılıp sertifika alan herkese trafik ve çevre bilgisi dersine girerek ders anlatma hakkı tanınmış olup, motor bölümünde uzmanlık sahibi olan öğretmenlere bu hakkın tanınmaması hem eğitim hayatının gereklerine aykırılık teşkil etmekte, hem de mağduriyetlere neden olunmaktadır. Ayrıca bu derslerin her grup için toplam 20 saat ve akşam saatlerinde yapılması öngörüldüğünden, motor öğretmenlerinin derslere girmelerinde bir sakınca bulunmamaktadır.

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıyla, Yönetmelik hükmünde gerekli değişikliklerin yapılarak, okullarda görev yapan motor bölümü öğretmenlerinin, motorlu taşıt sürücüleri kursunda “motor ve araç tekniği” derslerine girebilmelerinin sağlanması hususunda talepte bulunduk.

 

İlgili Yazı İçin Tıklayınız