NORM KADRO FAZLASI GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELERİN İPTALİNİ İSTEDİK

İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde şube müdürü normu 4 olmasına karşılık, 2 kişinin fazladan geçici görevlendirmesi yapılmıştır. Hatay 2 Nolu Şubemiz tarafından bilgi edinme yoluyla yapılan başvuruya cevaben ise “Bakanlığımız taşra teşkilatı okul ve kurumlarda (eğitim-öğretim) hariç diğer hizmet sınıfı ve unvanlara göre olması gereken kadro sayısının belirlenmesine ilişkin esaslarda 50.001 ile 200.000 öğrenci mevcudu bulunan ilçe merkezlerinde ilçe milli eğitim müdürlüğü norm sayısı 6 olarak öngörüldüğü halde 4 normu bulunmakta olup, İskenderun ilçemizde halen 3 kadrolu, 2 Bakanlık görevlendirilmesi, 1 Kaymakamlık görevlendirilmesi ile çalışmakta olduğu, yoğun göç alan sanayileşen nüfusu 306.594’e ulaşan ve öğrenci sayısı 65.277 olan nüfus yapısıyla büyük şehir özelliği göstermeye başlayan ilçemizin eğitim hizmetlerinde verimliliği artırmak, daha verimli çalışmaların yapılabilmesini sağlamak, iş ve işlemlerde aksamalara meydan vermemek amacıyla görevlendirilmiştir.” şeklinde cevap verilmiştir. Bakanlığa yazdığımız yazıyla, geçici görevlendirilen kişilerin asli görevleri içerisinde başka kişiler görevlendirilerek, devletin zarara uğratıldığını, Şube Müdürlüğüne geçici olarak görevlendirilenlerden birinin görevlendirme işleminin Kaymakamlık onayı ile yapılmasının yönetmelik hükümlerine aykırı olduğunu belirterek, bahsi geçen norm kadro fazlası geçici görevlendirmelerin iptalini talep ettik.

İlgili Yazı İçin Tıklayınız