KARİYER BASAMAKLARI YAZIMIZA BAKANLIKTAN CEVAP

Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği uyarınca yapılan kariyer basamaklarında yükselme sınavı, en son yapıldığı 2005 yılından bu yana yapılmamış olup, bazı öğretmenler bu sınava girerek çeşitli ekonomik haklardan yararlandıkları halde, o dönemde sınava giremeyen bazı eğitim çalışanları mağdur olmuştur. Bu sebeple Bakanlığa yazdığımız yazıyla, kariyer basamaklarında yükselme sınavına ilişkin olarak yapılan çalışmalara dair tarafımıza bilgi verilmesini istemiştik. Bakanlıkça gönderilen cevabi yazıda, Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararı doğrultusunda, konunun kanun boyutunda ele alınarak gerekli çalışmalar sonuçlandırıldıktan sonra kamuoyuna duyurulacağı bildirilmiştir.

 

İlgili Cevabi Yazı İçin Tıklayınız