MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BİR YARGI TOKATI DAHA

2009 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu’nda yer alan “İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Başvurusunda Bulunacaklar” başlıklı 4.1.4.maddesinde yer alan  “Hâlen zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen il ve ilçelerde görevli zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenler, bulundukları hizmet bölgelerinde Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 24’üncü maddesinde belirtilen süreler kadar görev yapmaları gerektiğinden, bu öğretmenler zorunlu çalışma yükümlülüklerinin tamamlanmasına 6 aydan az süre kaldığı gerekçesiyle yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.” Hükmünün iptali için açmış olduğumuz davada Danıştay 2. Dairesinin 2009/2768E sayılı kararı ile yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Kılavuz yayımlandığı dönem için hüküm ifade etmekte ve sadece o dönem için uygulanmaktadır. Ancak yönetmeliğe aykırı olarak işlem tesis edilmesi normlar hiyerarşine aykırıdır. Bu nedenle yargı yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Milli Eğitim Bakanlığı kanunlara, yönetmeliklere ve genelgelere aykırı olarak işlem tesis edilmeyeceğini bir kez daha yargı kararı ile anlamıştır. Bundan sonra mağduriyetlerin yaşanmaması için yüksek mahkeme kararları ve hukuk normları gözetilerek işlem tesis edilmesi ve bu doğrultuda hareket edilmesi gerekmektedir.

 

İlgili mahkeme kararı için tıklayınız