OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DERS SAATİ SÜRESİ VE TENEFFÜS HAKKINA İLİŞKİN MEB’E YAZI YAZDIK

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği uyarınca, okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim etkinlikleri aralıksız olarak yapılmakta olup, bir çalışma saati süresi 50 dakika olarak belirlenmiştir. MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde ise bir ders saati süresinin 40 dakika olacağı ve teneffüsler için en az 10 dakika zaman ayrılacağı öngörülmüştür. Günlük yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gün içinde serbest zamana ihtiyacı olan okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler, gerektiğinde hiç ara vermeksizin saatlerce çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Böylelikle çocuklara verilen eğitim kalitesi de olumsuz yönde etkilenmekte ve iş verimi düşmektedir.  Okul öncesi eğitimin ayrı bir özen ve ihtisas gerektirdiği gerçeği de göz önüne alınarak, MEB’e yazdığımız yazıyla, Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nde, okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin ders saatlerinin 40 dakika olarak düzenlenmesi ve ders saatleri arasında teneffüs yapılmasına yönelik değişikliklerin yapılarak, ilköğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerle aralarındaki eşitsizliğin giderilmesini talep ettik.

 

İlgili Yazı İçin Tıklayınız