MEMURİYETTEN AYRILANLARIN ÖĞRETMENLİĞE ATAMALARI SINAV PUANINA GÖRE YAPILACAK

04.03.2006 tarihli MEB Öğretmenlerinin Atanma ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 8. maddesinin 1. fıkrasının f bendi uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olarak çalışmakta iken adaylıklarının kaldırılmasından sonra görevlerinden ayrılanlar, açıktan ilk atama yoluyla aday öğretmen olarak atanabilmekteydiler. Yönetmeliğin “sınav muafiyeti” başlıklı 9. maddesi hükmü uyarınca bu atamalarda sınav şartı aranmamakta, hizmet puanı üstünlüğüne bakılmaktaydı. Ancak, Danıştay 12. Dairesi’nin 2009/3036 E. Sayılı ve 26.08.2009 tarihli yürütmeyi durdurma kararı ile Yönetmeliğin 9. maddesinde yer alan “Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hariç diğer atama çeşitleri kapsamında başvuruda bulunanlardan Kamu Personel Seçme Sınavına katılma şartı aranmaz.” hükmünün yürütmesi durdurulmuştur. Buna göre, memuriyetten ayrılanların öğretmenliğe atamaları, memurluktaki hizmet süresine göre değil, KPSS sınavında aldıkları puanlara göre yapılacaktır.

İlgili Karar İçin Tıklayınız