ÇANKIRI’DA “SKANDAL” GÖREVLENDİRME!..

Çankırı Merkez Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Turgut ÜNAL adlı şahıs, asaleten atanma şartlarını taşımadığı halde, Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü olarak vekaleten görevlendirilmiştir. Bu şahıs aynı zamanda Eğitim Bir-Sen Çankırı Şube Başkanı olup, şube müdürlüğü görevinde tarafsız davranamayacağı da açıktır. Danıştay 12. Dairesi’nin 2009/602 E. Sayılı ve 12.05.2009 tarihli kararı gereği, eğitim kurumlarında belli bir süre yöneticilik görevi yapmış olmak dahi yeterli görülmeyip, sınavda başarılı olma şartı aranmaktadır. Hukuka, yargı kararlarına, kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı olarak tesis edilen bahis konusu işlemin geri alınması için Çankırı Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı gönderdik.

Milli Eğitim Bakanlığı'na yazdığımız yazı için tıklayınız.

Çankırı Valiliği'ne yazdığımız yazı için tıklayınız.