İDARECİLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ İLE İLGİLİ MEB’NA YAZI YAZDIK

İlköğretim ve Ortaöğretim Okulları Yöneticilerin haftada kaç saat çalışma zorunluluğu olduğuna ilişkin 657 Sayılı Yasada yer alan genel düzenlemeler dışında bir Yönetmelik veya Tüzük bulunmamaktadır. Milli eğitim bakanlığı yasalardaki bu boşluğu kullanarak İlköğretim ve Ortaöğretim Okulları Yöneticilerinin iyi niyetleri kötüye kullanarak, 657 sayılı sayanın öngördüğü 40 saatlik haftalık çalışma süresinin dışında da yöneticileri çalıştırmaktadır. Mevcut durumda yöneticilerin haftalık çalışma süreleri 55-60 saati bulmaktadır.

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178. maddesinde, bu Kanuna tabi personelin 99. ve 100. maddeler çerçevesinde tespit olunan günlük çalışma saatleri dışında ve kanunda açıklanan şartları gerçekleştirmek suretiyle ifa edilen fazla çalışma için ücret ödeneceği veya fazladan çalışılan her sekiz saat için bir gün izinli sayılacakları hükme bağlanmıştır.

 

Ancak Milli Eğitim Bakanlığı uygulamalarında yasaya aykırı olarak İlköğretim ve Ortaöğretim Okulları Yöneticilerini haftada 55 saate kadar çalıştırmaktadır. Kanunların tanımadığı bir yetki kullanılmakta, kanunun emrettiği hükümler göz ardı edilmektedir.

 

Milli Eğitim Bakanlığından menfi durumun düzeltilmesi istenerek mağdur edilen yöneticilerin mağduriyetlerinin sona erdirilmesi istenmiştir. Türk Eğitim Sen olarak idarenin keyfi ve yasal olmayan uygulamalarının karşı durmaya devam edip işlemlerin takipçisi olacağız.

 

İlgili Yazımız İçin Tıklayınız