MEB’DEN İNŞAAT TEKNOLOJİLERİ–1 ALANI ÖĞRETMENLERİ İLE İLGİLİ YAZIMIZA CEVAP

Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderdiğimiz yazıyla, okullarımıza Harita Kadastro Tapu Alanı/bölümü alan ve dal şefi olarak atanan öğretmenlerin İnşaat Teknolojileri–1 alanı olanların, Harita Kadastro alanı derslerine aylık karşılığı da girebilmeleri için yeniden düzenleme yapılarak mağduriyetlerin giderilmesini talep etmiştik.

Bakanlıktan gelen cevabi yazıda; Tapu ve Kadastro Anadolu Meslek Liseleri’nde uygulanan programların MEGEP kapsamında geliştirilemediği, Harita Kadastroculuk dalının İnşaat Teknolojisi alanından ayrılarak Harita-Kadastro-Tapu alanı adı altında bağımsız bir alan olarak yeniden yapılandırıldığı, bu alanın Haritacılık, Kadastroculuk ve Tapuculuk olmak üzere üç dalı içerdiği, yeni program içeriğinde uzmanlık gerektiren derslerin bulunduğu, Teknik Eğitim Fakülteleri’nde Harita alanında eğitim verilmediği, MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nun 07.07.2009 tarih ve 80 sayılı kararı uyarınca, bu alanın öğretmen ihtiyacının Üniversitelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Harita Mühendisliği ve Şehir ve Bölge Planlama mezunlarından karşılanması gerektiği, bu sebeple İnşaat Teknolojisi alan öğretmenlerinin aylık karşılığı okutacakları dersler içerisinde Harita-Kadastro-Tapu alanı derslerinin yer almadığı, Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları bünyesindeki Harita-Kadastro-Tapu alanının Haritacılık ve Kadastroculuk dallarının bulunduğu eğitim kurumlarında görev yapan, daha önce Harita ve Kadastro bölümü ile İnşaat Teknolojisi alanının Harita ve kadastroculuk dalında derse giren İnşaat Teknolojisi alanı öğretmenlerinin,  Harita-Kadastro-Tapu alanına alan değişikliği yoluyla atanmaları hususunda gerekli çalışmaların yapıldığı bildirilmiştir.

Cevabi Yazı İçin Tıklayınız