HEM GÖREV YAP HEM DE ÜSTE “KEFALET PARASI” ÖDE!....

Hükümet memura angarya iş yaptırıp karşılığında memurdan para talep ediyor 

Hükümet 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 44. Maddesine istinaden hazırlanan Taşınır Mal Yönetmeliği ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevini yüklediği memurundan bu seferde 2489 Sayılı Yasayı dayanak göstererek görevlendirdiği memurlardan kesinti yapmayı amaçlamaktadır.
 
5237 Sayılı Ceza Kanunu ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun ile söz konusu bu taşınır mallar hem cezai hem de hukuki olarak kuvvetli bir güvence altına alınmışken; anlaşılamayan bir nedenden ötürü, bu mallarda oluşacak hasarlar vb durumlar için bir de sandık kurma gereği duymuşlardır.

Bu menkulleri korumaları ve kollamaları emredilen ancak bu fazladan görevleri için hiçbir ek ödeme alamayan memurlar bu sandık sebebiyle ceplerinden para ödemek durumunda kalacaklardır. Böyle bir durum tarihin hiçbir döneminde yaşanmamıştır. Çalışanlar bu kadar çok ezilmemiştir.

Türk eğitim sen olarak bu menfi durumun düzeltilmesi hakkında MEB gerekli müracaatları yapmış bulunmaktayız. Üyelerimizden aldığımız güç ile haksızlıklara sonuna kadar direneceğiz.

MEB'e yazdığımız yazı için tıklayınız.