GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARININ YAPILMASINI İSTEDİK(YRD.HİZMETLER SINIFI,ŞOFÖR,TEKN)

 

Yardımcı Hizmetler Sınıfı, şoför, teknisyen vb   yönelik görevde yükselme ve Unvan değişikliği sınavının yapılması sendikamızca sürekli olarak bakanlığınıza teklif edilmiştir.

 

Konu Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız her idari kurul toplantısında görüşmeye açılmıştır. En son olarak Nisan 2007 tarihinde yapılan kurum idari kurulu toplantısında bu teklifimiz kabul edilmiş ve “ihtiyaç durumu ile bütçe ve kadro imkânları sınıfında olan personel için görevde yükselme sınavı çalışmalarına başlanılması” kararı alınmıştır. Bu alınan kararlarla birlikte, çalışanlar sınav beklentisi içine girerek sınava hazırlamışlardır. Bu çalışanların öğrenim durumları değişmiş ama görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yapılmadığından dolayı iş huzurları kaçmış güven bunalımı yaşamışlardır. Ayrıca görevde yükselme sınavları konusu, 2009 Toplu görüşme toplantısının gündeminde yer almıştır.  Kamu işveren kuruluna götürdüğümüz teklifimizde kabul edilerek tutanaklarda yer almıştır. Tutanakların Ek–2 bölüm, “Taraflarca üzerinde çalışılarak sonucuna göre hareket edilmesi öngörülen hususlar” başlıklı Listesinin 1.maddesinde; “Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının periyodik olarak yapılması konusunun, sendikaların ve ilgili tarafların da katılımı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte yapılacak çalışmalarda değerlendirilmesi” yer almıştır.


Yardımcı hizmetler sınıfı, şoför, teknisyen vb kadrolarda çalışanlar  için görevde yükselme, unvan değişikliği sınavı yapılmasının önemli bir ihtiyaç olduğu ve bu sınavın bir an önce yapılması için Milli Eğitim Bakanlığına yazı yazdık.