EK–2 YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME FORMU DEĞİŞTİRİLDİ (2)

MEB, Yönetici Atama Yönetmeliği elinde yer alan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu değiştirildi.

MEB, Yönetici Atama Yönetmeliği elinde yer alan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu değiştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama Yönetmeliği ekinde yer alan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu’nun “Hizmet” bölümünde yer alan öğretmenlikte geçen süreyle ilgili kısmı değiştirildi. Ek-2’de tereddüde yol açan bu durumu 01.09.2009 tarihinde haber yaparak Milli Eğitim Bakanlığı’na yazı göndererek düzeltilmesini istemiştik.