MEB’DEN KESİLEN EK DERS ÜCRETLERİNİ TALEP ETTİK

21.07.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Karar'ın 16'ncı maddesinin (b) bendinde yer alan "ve bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle" ibaresi madde metninden çıkarıldığı gerekçesi ile açılan davanın olumlu sonuçlanması eğitim çalışanları arasında sevinçle karşılanmıştır.

 Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararı uyarınca 10/05/2008 tarihi itibari ile hak edenlere ek ders ücretlerini hak ettikleri oranda verilmesi talep ettik

İlgili Yazı İçin Tıklayınız.