BRANŞI SINIF ÖĞRETMENİ OLAN YÖNETİCİLER
Branşı sınıf öğretmeni olanların hangi derslere gireceği konusu tereddütlere yol açmıştır.


Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü 23.03.2009 tarihinde bu konuda Milli Eğitim Bakanlığından görüş istemiş, 14.04.2009 tarihli yazı ile Personel Genel Müdürlüğü cevap vermiştir.


Verilen cevapta; “ Görev yaptıkları kurumların özelliği nedeniyle derse girmeleri mümkün olmayan yöneticiler kapsam dışında değerlendirilecektir. Ayrıca kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda yeterli ders sayısının olmaması gibi nedenlerle aylık karşılığı ders görevini doldurmayan yöneticiler, aylık karşılığı ders görevlerini doldurmaları amacıyla bir başka eğitim kurumlarında görevlendirilmeyecektir.” açıklaması yapılmıştır.


Ayrıca Personel Genel Müdürlüğü aynı yazılarında, İlköğretim okullarının 1-5’inci sınıflarında derslerin bir kısmının yöneticiler tarafından okutulması ders bütünlüğünü bozacağından 1-5 sınıflarda aylık karşılığı veya ek ders ücreti karşılığında ders okutmalarını uygun görmemiştir.


Türk Eğitim-Sen olarak görüşümüz, yöneticilerin 6 saat derse girmeleri halinde idari işler sağlıklı şekilde yürümeyecektir.  Dolayısıyla bu zorunluluk kaldırılmalıdır.


Kurum İdari Kurulu tekliflerimiz içinde yöneticilerin 6 saat derse girme zorunluluğunun kaldırılması da yer almaktadır.