SAYMANLARLA İLGİLİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA YAZI GÖNDERDİK
-Muhasebe yetkilisi sertifika eğitiminden yararlanmaları için gerekli duyuruların yapılması ve ilgililere konuya ilişkin bilgi verilmesi

-Yönetim hizmetleri grubuna dahil edilmesi ve şube müdürü kadrosuna atanabilmek için gerekli şartlar içinde isimlerinin geçmesi

-Maliye Bakanlığı Personeline Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Esaslar’da yer alan ödemelerden yararlanması

-Ders niteliğinde yönetim görevine dahil edilerek, ek ders ücretinden yararlandırılması

- Milli Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerinde Üretimi Teşvik Primi Dağıtımı, Parça Başı Üretim, Atölyelerin ve Tesislerin Özel Sektörle İşbirliği Yapılarak İşletilmesi Hakkında Yönetmelikte yer alan maddi haklardan yararlanmaları yönünde gerekli çalışmaların yapılması için taleplerde bulunduk.