TUREM ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA ŞARTLARI DÜZELTİLMELİDİR
13.3.1975 tarih ve 15176 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelikte, görevin gereği olarak haftalık normal çalışma saatlerini aşan çalışmaların fazla çalışma sayılacağı ve karşılığında fazla mesai ücreti ödeneceğini hükme bağlanmıştır. Turizm Eğitim Merkezleri çalışanlarının, Milli Eğitim Bakanlığı’na geçmeden önce imzalanan ve halen yürürlükte olan Hizmet Sözleşmeleri’nin 3. maddesinin 2. fıkrasında yer alan: “Ayrıca, ilgili kendisine verilen işleri bitirene kadar, normal çalışma saatleri dışında da çalışmak zorundadır. Normal çalışma saatleri ya da tatil günlerinde yapacağı çalışmalar karşılığında ilgiliye herhangi bir ek ücret ödenmez” ibaresi, bahsi geçen Yönetmelik hükümlerine aykırı olup, Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderdiğimiz yazıyla, bu ibarenin iptal edilmesini talep ettik.