GEÇMİŞE DÖNÜK EK ÖDEME TALEBİYLE İLGİLİ BAŞVURU DİLEKÇELERİ
Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde geçici olarak görevlendirilen öğretmenler, 375 Sayılı KHK uyarınca yapılan ek ödemeden yararlanmakta iken, 2006 yılında yapılan düzenlemelerle ek ödemeleri kesilmiştir. Sonradan yapılan değişikliklerle bu ödemeyi yeniden almaları sağlanmıştır. Ancak, mevzuat hükümleri uyarınca ek ödemeleri kesilmesi öngörülen eğitim personelinin bir kısmından kesinti yapılmışken, bir kısmı ise bu ödemeyi almaya devam etmiştir. 25.06.2009 tarih ve 5917 sayılı Torba Kanun’un 29. maddesi ile yapılan değişiklik uyarınca, 1/7/2006 ile 23/1/2009 tarihleri arasında yapılan ek ödemeler nedeniyle borç çıkarılamayacağı hükme bağlanmıştır. “01/07/2006-23/01/2009 tarihleri arasındaki mağduriyetlerin giderilmesini teminen yasal düzenleme için Maliye Bakanlığı ile gerekli çalışmaların yapıldığından” söz edildiği halde, halen bir gelişme sağlanamamıştır. Böylece, ek ödemeyi alanlar için hiçbir işlem yapılmayacağı öngörüldüğü halde, alamayanların mağduriyetlerinin giderilmesi açısından girişimde bulunulmayarak, eşitsizlik ve haksızlığa yol açılmıştır.


Bu bağlamda, ek ödemelerini alamayarak mağdur olan eğitim personelinin çalıştığı Kurum’a başvurarak, mahrum bırakıldığı ek ödemenin ödenmesini talep etmesi ve olumsuz cevap alması halinde konuyu yargıya taşıması gerekmektedir. Kuruma sunulacak başvuru dilekçesi ile bireysel dava dilekçesi örnekleri sitemize eklenmiştir.