KADROLU ÖĞRETMEN ALIMI İÇİN BAKANLIĞI UYARDIK
Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir süredir sözleşmeli öğretmenleri kadroya geçireceği tüm kamuoyu tarafından bilinen bir gerçekken, Ağustos ayı içerisinde yapılacak olan yeni atamaların üçte ikisinin sözleşmeli olarak gerçekleştirilmesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın söylemleri ile uygulamalarının birbirine tezat olduğunu göstermektedir. İstisnai bir çalışma yöntemi olan “sözleşmeli” çalışma biçiminin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından olağan bir yöntemmiş gibi kullanılması atanmayı bekleyen binlerce öğretmen adayının ve sözleşmeli olarak görev yapan ve kadroya geçmeyi bekleyen binlerce öğretmenin kafasında soru işaretleri oluşturmuştur.


657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B Maddesine göre öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmenlerle kapatılması durumunda sözleşmeli öğretmen istihdamının mümkün olduğu anlaşılmaktadır. Ancak Sayın Bakanın ve MEB’in bir taraftan kademeli olarak sözleşmeli öğretmenleri kadroya geçireceğini söylerken diğer taraftan da kadrolu öğretmen alımının iki katı sözleşmeli öğretmen ataması yapmayı düşünmesi kanunla çelişmektedir. Bir atama döneminde atanan sözleşmeli öğretmen sayısının, kadroludan fazla olması hukuki değildir.


Bugün ülkemizde atama bekleyen öğretmen sayısı 250 bindir. Türkiye’nin 150 bin öğretmene ihtiyacı olduğu göz önüne alındığında 2009 yılının Ağustos ayında en az 50 bin kadrolu öğretmen alımı yapılmalıdır. 


Yaşanan bütün bu gelişmelerin ardından Bakanlığa gönderdiğimiz yazı ile yapılacak olan bütün atamaların kadrolu olarak gerçekleştirilmesini talep ettik. Taleplerimizin Bakanlıkça dikkate alınarak, yaşanan “sözleşmeli kaosuna” artık dur denilmesini umuyoruz.