REHBER ÖĞRETMENLERİN EK DERSLE İLGİLİ SORUNLARI ÇÖZÜLMELİDİR

Bu yazımızla; ortaöğretim kurumlarında görev yapan rehber öğretmenlerimizin, ders kesiminden sonra ve okullar açılmadan önce yapılan sınav ve tercih dönemlerinde görevde olmalarına rağmen, almaları gereken 18 saat ek ders ücretini alamadıklarını, bunun haksızlık olduğunu belirtmiştik.

Rehber öğretmenlere, ders ücreti ödenmeyecekse, ders kesiminden sonraki zamanlarda görevde olup olmayacakları hususunda bilgi isteyerek, sınav dönemlerinde ek ders ücretlerinin ödenmesini talep etmiştik.


Milli Eğitim Bakanlığı’ndan cevap geldi.

03.08.2009 tarihli yazılarında; ”Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları rehber öğretmenlerinin, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 10’uncu maddesinin (d) bendi hükmü kapsamında öngörülen ek ders ücretinden ders yılı süresi dışında yararlandırılmaları mümkün bulunmamakla birlikte, ilgi (c) Genelge’nin 2’nci sırasında yapılan açıklamalar da dikkate alınarak söz konusu Karar’ın 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında meslekle ilgili çalışmaları karşılığında haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmaktadır” denilmiştir.


Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Rehber öğretmenlerin ders yılı süresi dışındaki sürelerde görevli olup olmayacaklarına ilişkin görüş bildirmiştir. Görüşlerinde “Ders yılı sonunda yapılan çalışmaları değerlendirir, sonuçlarını ve gerekli bilgileri içeren bir rapor hazırlar” diyerek, ders yılı sonunda görevli olduklarının altı çizilmiştir.


Rehber öğretmenleri ders yılı sonunda çalıştırıp bazılarına ücret ödeyip, bazılarına ödememek tam anlamıyla bir çifte standarttır. Zira, İlköğretim okullarında seminer çalışmalarına katılan rehber öğretmenlere 15 saat ücret ödenirken, Ortaöğretim kurumlarında görev yapan rehber öğretmenlere ücret ödenmemesi emeği hiçe saymaktır. Türk eğitim-Sen olarak bu konuyu sürekli gündeme getirdik. Kurum İdari Kurulu tekliflerimizde buna yer verdik.


Nisan 2009 Kurum İdari Kurulu tekliflerimizde,

“Ortaöğretim Kurumları rehber öğretmenlerinin ek ders ücretleri: Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek derslerle ilgili 2006/11350 sayılı bakanlar kurulu kararı ile değiştirilmesinden sonra rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri Derslerin başladığı günden derslerin kesildiği güne kadar geçen sürelerde ödenmeye başlanmıştır. İlköğretim ve orta öğretim okullarında görev yapan rehber öğretmenlerin ücret ödemesi ile ilgili tereddütlerin giderilmesi amacı ile personel genel müdürlüğünün 28.06.2007 tarih ve 41388 sayılı yazıları ile meslekle ilgili çalışmalara katılan rehber öğretmenlere 15 saat ücret ödemesinden yararlandırılması ile ilgili açıklamaya göre ilköğretimde görev yapan rehber öğretmenlere ücret ödemesi yapılmaya başlanmıştır. Fakat Orta öğretim okullarında görev yapan rehber öğretmenlerin mesleki çalışma semineri yapmamaları nedeni ile ortalama yükseltme ve sorumluluk sınav dönemlerinde, tercih dönemlerinde görev almalarına rağmen ücret ödemesi yapılmamaktadır. Bununla ilgili karışıklığın ortadan kaldırılması için yargı kararları doğrultusunda gerekli düzenleme yapılmalıdır.” Teklifiyle düzenleme yapılarak sorunun çözülmesini istedik. Maalesef bakanlık bununla ilgili bugüne kadar olumlu bir adım atmadı.


Bundan sonraki süreçte takip edilecek yol konuyu bireysel olarak yargıya götürmek olacaktır. Konuyla ilgili mağduriyetleri kişisel olarak yargıya taşıyacak üyelerimize Türk Eğitim-Sen olarak her türlü hukuki desteği vereceğimizi ilan ediyoruz.