USULSÜZ ATAMALARA BİR DURDURMA DAHA (ANKARA) (7)
Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin vermiş olduğu karar ile Ankara Etimesgut İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yapılan müdür atamasının yürütmesi durdurulmuştur. Sendika avukatımızca Ankara 12.İdare Mahkemesine açılan davada üyemizin başvurusu haklı görülerek yapılan atamanın durdurulmasına karar verilmiştir.Mahkemelerin verdiği bu kararlarla görülmektedir ki, 998 kişinin ataması yasal değildir, haksızdır, usulsüzdür. 76. maddeye dayandırılarak yapılan hukuk dışı atamalara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Türk Eğitim Sen olarak, 76 maddeye dayandırılarak atanan 998 kişinin atanmasının iptali için toplu dava açtık. Bu davalara karşı, işi sağlama alma bakımından bireysel dava açmakta gerekiyor. Bu yönde bireysel olarak dava açmak isteyen tüm eğitim çalışanlarımızın yanında olacağımızı tekrar ederek vurgulamak istiyoruz. Üyelerimiz tarafından açılacak bireysel davaların tüm masraflarını sendikamız tarafından karşılanacağını daha önceden duyurmuştuk.