MÜDÜR ROTASYONU VE MÜDÜR YARDIMCISI ATAMASI KARGAŞASINA SON VERİLSİN
Bakanlığa sunduğumuz yazıyla, Yönetici Atama Yönetmeliği gereği, bu okullara atanma şartlarını taşıyan aday bulunmaması halinde, diğer eğitim kurumlarında çalışanlar arasından da atama yapılabileceğini ve olayın ileride yargı yoluna taşınarak kargaşaya sebebiyet verilmemesi açısından,  ilgili yazının yönetmelik hükmü doğrultusunda değiştirilmesi gerektiğini bildirdik. Ayrıca önümüzdeki günlerde yayınlanması beklenen yeni yönetici atama yönetmeliğine müdür rotasyonu ile ilgili hükümler konacağına dair basından öğrendiğimiz bilgiler ışığında, bu hususta gerçekleştirilen düzenlemelerin daha önce defalarca yargıdan döndüğünü, hatırlatarak konuyla alakalı tereddütlerimizi bildirdik. Talebimiz değerlendirilirse, yönetici atamalarında yaşanacak yeni kargaşaların önlenmesi sağlanacaktır.