DEVREDİLEN OKULLARIN İDARECİLERİ İLE İLGİLİ YAZIMIZA MEB’İN CEVABI
Yazıda; Sağlık Meslek Liselerinin, Sağlık Bakanlığı’ndan Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilmesiyle birlikte burada görev yapan idarecilerin özlük hakları açısından önemli sorunlar yaşadığı belirtilmiş ve mağduriyetlerin en kısa sürede giderilmesi istenmişti.

Sendikamızın yazısına Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nden cevap geldi. Bakanlık, sağlık meslek liselerinde görev yapan yöneticilerin haklarına ilişkin 5450 sayılı Kanuna atıfta bulunarak, Bakanlığa devredilen eğitim kurumlarında görevli yöneticilerin yöneticiliklerinin sona erdirilerek, öğretmen olarak atamalarının yapıldığını, ancak kanunun yürürlüğe girdiği ilk dönemlerde eğitim kurumları yöneticiliklerine atamaya ilişkin düzenlemelerde bu kurumlarla ilgili bir düzenleme bulunmadığından eğitim-öğretimin olumsuz etkilenmemesi açısından önceki yöneticilerin vekâleten Bakanlıkça bu kurumlara yönetici olarak atamalarının yapıldığını ifade etmiştir.

Bakanlık, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yürürlüğe konulan eğitim kurumu yöneticiliklerine atamaya ilişkin yönetmeliklerde söz konusu eğitim kurumlarının da kapsama dahil edildiğini bildirmiştir.

Personel Genel Müdürlüğü’nden gelen yazıda şöyle denilmiştir: “Ancak ilgi (b) Yönetmelikle ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı bulunması ve ilgi (c) genelge ile başlatılan atama süreci sonrasında sadece ilgi (b) yönetmeliğin Geçici 2’inci maddesine göre sınavı kazanmış olanların ilk defa yöneticiliğe atanacak olmaları, diğer taraftan Bakanlığımıza devredilen söz konusu eğitim kurumlarının özellikleri ve kanundaki statüleri ile yöneticilerinin büyük bölümünün bu okullarda uzun süre yöneticilik yapmalarına bağlı olarak uzmanlaşmış oldukları dikkate alınarak, Makam Onayı doğrultusunda bu okulların yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar duyuru kapsamına alınmaması ilgi (d) genel yazı ile uygun görülmüştür.  Diğer taraftan 5450 sayılı Kanunda yer alan; “Devredilen personelin devirden önce görev yaptığı kurumlarda geçen hizmet süreleri Bakanlıkta geçmiş sayılır” hükmü ile halen bu kurumlarda vekaleten yönetici olan ilgililerin devirden önce yönetici olarak görev yaptığı sürelerin kazanılmış hak bağlamında değerlendirilerek tekrar yöneticiliğe atanabilmeleri de mümkün bulunduğundan ilgi (e) Genelge ile; bu kapsamda bulunanların ilgi (b) Yönetmelik kapsamındaki emsali yöneticiler gibi değerlendirileceği yönünde açıklama yapılmıştır. Bu durum karşısında 5450 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımıza devredilen söz konusu eğitim kurumlarında görevli yöneticilerin görev yaptıkları eğitim kurumu yöneticiliklerine doğrudan atanmaları mümkün bulunmamakta olup, ilgi (b) Yönetmelik kapsamındaki emsali diğer yöneticiler gibi değerlendirilerek, Yönetmelik hükümleri çerçevesinde bu eğitim kurumlarına asaleten atanmaları mümkün olabilmektedir.”

Türk Eğitim-Sen olarak, devredilen okulların idarecilerinin mağdur olduğuna inanıyor ve bu nedenle mağduriyetlerin giderilmesi için mevzuatla ilgili yasal düzenlemenin bir an önce yapılmasını istiyoruz.