MÜCADELEMİZ SONUÇ VERDİ. MEMURLAR DA ÖĞRETMEN OLARAK ATANABİLECEK
Kamuda memur olarak görev yapanların öğretmen olabilmesiyle ilgili olarak;  

- Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız kurum idari kurul toplantılarına konuyu taşıdık,teklif sunduk,
 
-Basın açıklamaları yaptık.  

-Milli Eğitim Bakanlığına konuyla ilgili yazışmalar yaptık.  
-Öğretmen Atama ve Yer değiştirme yönetmeliği taslağında Kamuda görev yapan memurlara,öğretmen olarak atanabilmek için KPSS’na girme hakkı verilmesini teklif ettik.  

Bakanlığın Eğitim Fakültesini bitirip kamuda memur olarak çalışanların Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bu çalışanlara tanıdığı kontenjanlarla öğretmenliğe atanmaları çok zordu. Ayrıca önceliğin hizmet süresi fazla olan memur olarak çalışanlara verildiği için pek çok kamu çalışanı verimli olacağı bir dönemde öğretmen olarak atamaları yapılmıyordu. Üstelik kamu çalışanlarına KPSS’ ye girerek atanma yolu kapalı olduğu için öğretmen adaylarının kurumlar arası ilk atamayı beklemekten başka çareleri kalmıyordu. Türk Eğitim Sen olarak bu sorunları sürekli olarak bakanlığa taşıdık. En azından kamuda memur olarak görev yapıp, Eğitim Fakültesi mezunlarının KPSS’ye girme hakkı verilerek öğretmen olma yolunun açılmasını teklif ettik. Milli Eğitim Bakanlığı’nın kamu kurumlarında çalışan memurların öğretmen olarak atanabilmeleri için yaptıkları çalışmalarının yetersiz olduğu her defasında sendikamız tarafından ifade edilmiştir. Konu ile ilgili açıklama, teklif ve çalışmalarımızla haklı olduğumuzu yargı kararıyla da tescillemiş olduk. Danıştay 12.Dairesinin 2007/6793 Esas sayılı kararı ile kamu kurumlarında çalışan memurların sözleşmeli öğretmen olarak atanmalarına engel olan Genelge maddesinin yürütmesini durdurmuştu. Yani Bakanlığın kurumlar arası öğretmen atamalarındaki keyfi ve usulsüz uygulamalarına bu yargı kararı ile cevap verilmişti. Sonuçta Milli Eğitim Bakanlığı söylediklerimize geldi, Ancak birçok çalışan Milli Eğitim Bakanlığının yanlış uygulamalarından dolayı bugüne kadar mağdur edildi.    

“MEB 2009-1 Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Başvuru Ve Görevlendirme Kılavuzu” ile ilk defa kamuda memur olarak çalışanlara  öğretmen olarak atanabilmeleri için başvuru hakkı tanıdı. Bugüne kadar yaptığımız çalışmaları takip eden memur arkadaşlarımızdan çok sayıda teşekkür telefonları, elektronik postalar aldık. Sonuç itibariyle Kamuda Memur olarak çalışanlara öğretmen olarak atama yolu açılmış oldu. Sendika olarak bu kararın hayırlı olmasını diliyoruz.

2009-1 Sözleşmeli Öğretmenlik için başvuru ve Görevlendirme Kılavuzu’nun İlgili 4.Maddesi;
4. SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK İÇİN KİMLER BAŞVURABİLİRKamu görevlerine ilk defa atanacaklar için ÖSYM tarafından yapılan (2007-2008) Kamu Personel Seçme Sınavı’nda alanlar bazında belirlenen taban puanı ve üzerinde puan almış olmak şartıyla;
1) İlk defa öğretmen olacaklar,
2) Aday ya da asıl olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak hâlen görev yapanlar,
3) Aday veya asıl Devlet Memuru iken (Kadrolu öğretmenlik dâhil) bu görevlerinden istifa edenler,
4) Kamu kurum ve kuruluşlarında kanun veya kanun hükmünde kararnameler kapsamında sözleşmeli çalışanlar,
5) Sözleşmeli öğretmen olarak görevlendirilenlerden; göreve başlamayanlar görevlendirildiği, göreve başladıktan sonra ayrılanlar ise ayrıldığı tarihten itibaren 1 (bir) yılını dolduranlar,
6) Hâlen silâh altında olanlar
başvuru yapabileceklerdir.

Sözleşmeli öğretmenliğe görevlendirilenler, yasal süre içinde göreve başlamak zorundadırlar. Yasal süre içinde görevine başlamayanlar, görevlendirildikleri tarih itibarıyla bir yıl bekleme süresini doldurmadan tekrar başvuru yapamayacaklardır. Bu durumda olanların başvuru durumunu ve tercihlerini daha dikkatli değerlendirmeleri
gerekmektedir. Başvuranların görevlendirmeleri, KPSSP10 puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir.

İŞTE YAPTIKLARIMIZ.................:

YETKİLİ SENDİKA TÜRK EĞİTİM SEN VE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ARASINDA YAPILACAK 2008 (KASIM) YILI KURUM İDARİ KURULUNDA GÖRÜŞÜLMESİ
İSTENEN GÜNDEM MADDELERİ
-Milli Eğitim Bakanlığı, diğer kurumlarda çalışan Eğitim Fakültesi mezunu Devlet memurlarını öğretmenlik başvurularında “Kurumlar arası atama” şeklinde kabul etmektedir. Ancak bu atama şekli ile öğretmen olmayı bekleyen pek çok devlet memuru mağdur edilmektedir. Şöyle ki; Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenliğe atamada kurumlar arası atmaya çok az kontenjan ayırdığı, önceliği daha önce öğretmenlik yapanlara ve hizmet süresi fazla olana verdiği için pek çok kamu çalışanı öğretmen olarak atanamamaktadır. Mağduriyetlerin giderilebilmesi için kontenjanlar artırılmalı ya da en azından kamu görevlilerine KPSS’ye girme hakkı tanınmalıdır.    
TÜRK EĞİTİM SEN'İN /ÖĞRETMENLERİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ
DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ
YÖNETMELİK
MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre;
a) Atama ve yer değiştirme işlemlerinde eğitim kurumlarının atama yapılacak alanlarda boş norm kadrosunun bulunması,
b) Yer değiştirmelerde öğretmenin hizmet puanına göre işlem yapılması,
c) Öğretmenliğe ilk defa atanacaklarda, öğretmenlik için Kamu Personel Seçme Sınavından alınan ve Bakanlıkça alanlar itibarıyla belirlenen puan üstünlüğü,
ç) Açıktan ve kurumlar arası atama yoluyla öğretmenliğe atanacaklarda, öğretmenlikteki hizmet süresi öncelikli olmak üzere memuriyetteki hizmet süresi Esas alınır.
TEKLİF
ç) Açıktan ve kurumlar arası atama yoluyla öğretmenliğe atanacaklarda, öğretmenlikteki hizmet süresi öncelikli olmak üzere memuriyetteki hizmet süresi varsa
Kamu Personel Seçme Sınavından alınan ve Bakanlıkça alanlar itibarıyla belirlenen puan üstünlüğü, olarak değiştirilmelidir.
GEREKÇE
KPSS sınavıyla atanma hakkı memur öğretmen adaylarına da  verilerek adil bir uygulama sağlanmalıdır.