YÖNETİCİ ATAMALARINDA MEB SAÇMALAMAYA DEVAM EDİYOR
Ancak Bakanlık geri adım atarak yönetici atamalarını bekleyenleri başlangıç noktasına götürmekten hiç çekinmemiştir.

Bu noktaya nasıl gelindiğini ve Bakanlığın Yönetici atamalarını eline yüzüne nasıl bulaştırdığını üzülerek takip etmekteyiz. Son yıllarda çıkarılan 5 Yönetici Atama Yönetmeliği’nin 4’ü yargıdan dönmüş ve son olarak 24 Nisan 2008 tarihli Yönetmelik yürürlüğe girmişti. Yönetici Atamaları konusunda Valilikler görevlendirilmişti ve önce münhal yerler duyuruya çıkarılacak ardından başvurular alınarak ve devamında atamalar gerçekleştirilecekti.

Ancak bugün itibari ile ne oldu bir bakalım! 81 ile sahip olan ülkemizde sadece 9 ilde atamalar için gereken prosedür tamamlanabildi, 34 ilimizde duyurular dahi yapılmadı ve 38 ilimizde de duyurular yapıldı ancak bir türlü atamalar tamamlanamadı. Mesela Türkiye’nin büyük  illerinden İstanbul, Adana. Konya illeri  atamaları tamamlayabildiği halde 34 il nasıl oluyor da halen bekliyor, bu anlaşılabilir bir mevzu değildir. Bu durum, merkezi yönetim ile yönetilen ülkemizde uygulama birliğinin sağlanamadığını ve maalesef otorite boşluğunu akıllara getirmektedir.
 
Türkiye’nin federal bir devlet olmadığını, il yönetimlerinin merkeze bağlı olduğunu ve Valilerin illerde Hükümeti temsil ettiğini unutmamamız gerekmektedir.

Sendikamız münhal yerleri duyuruya dahi çıkartmayan 41 İl  Valisi ve Milli Eğitim Müdürleri  hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yaklaşık 10 aydır gerçekleştirilemeyen atamaların hukuki zeminde ve adil bir ortamda tamamlanması adına bu girişimimiz ses getirmişti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın “bir an önce” atamaları tamamlayalım diyen 2008/74 sayılı Genelgesi ise suç duyurularımıza dayanak oluşturmuştu. Ancak bugün yayınlanan 2009/23 sayılı Genelge ile Bakanlığın bir anda nasıl "U" dönüşü yaptığını görmüş bulunmaktayız.

Bu Genelge bizi şaşırtmamıştır çünkü Bakanlığın siyasi çıkarları adına hukuku çiğnemesi ile ilk kez karşılaşmıyoruz.Bakanlık bu genelgeyle yargıya karşı savunma yapacak olan,Bakanlık genelgesini dikkate almayan Valileri ve Milli Eğitim Müdürlerini korumaya çalışmaktadır.Bu bakanlığın telaşa kapıldığının bir göstergesidir. Bakanlığın ne yaptığını bilip bilmediği konusundaki şüphelerimiz ise gittikçe artmaktadır. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti’nin  Milli Eğitim Bakanlığı’nın ne içler acısı halde yönetildiğini seyretmeye devam ediyoruz. Ancak bu seyir haksızlıklara ve hukuk dışı uygulamalara sessiz kalacağımız anlamına asla gelmemektedir. 25000'i aşan sayıda geçici,vekâleten yürütülen yöneticilikle eğitim sistemimiz her geçen gün geriye gitmektedir.

Vekâletten kurtulabilmek adına yönetici atamalarının bir an önce tamamlanması gerçeğini Bakanlığın görmesinin zamanı çoktan geçti. Ancak biz Sendika olarak bu atama kaosunu ortadan kaldırabilmek için çalışmalarımıza devam etmekte kararlılığımızı sürdüreceğiz. Yönetici atamaları kargaşasını daha da körükleyen, 2009/23 sayılı Genelgenin altına imzasını atmaktan çekinmeyen Milli Eğitim Bakanını şiddetle kınıyoruz.


İlgili Genelge İçin Tıklayınız