ERZURUM YÖNETİCİ ATAMA REZALETİ DE TBMM'DE
“Bir An Önce=6 Ay Mı? Yoksa 18 Ay Mı?” haberimizde kamuoyuna duyurduğumuz konu “Erzurum Valiliği “Bir An Önce” Yi “7 Ay” Anladı” Şeklinde ANKA Haber ajansı tarafından ulusal basına yansıtılan haberimiz; MHP İstanbul Milletvekili Atila KAYA tarafından; Erzurum Valiliği 2008/74 nolu Genelgeyi ilgi tutarak 28/11/2008 tarih ve 51888 sayılı yazılarındaki;
Atama takvimini incelediğimizde;
1-) 01.12.2008–31.01.2009 arası başvuru tarihi.
2-) 01.02.2009–20.02.2009 başvuru evrakının İlçe M.E. M’ne gönderilmesi.
3-) 21.02.2009–07.03.2009 İlçe M.E. M’nin başvuru evrakını İl´e göndermeleri.
4-) 08.03.2001–15.06.2009 Müdür yardımcılığı müracaatlarının komisyon taralından incelenmesi, değerlendirilmesi ve atamaların gerçekleştirilmesi.”
01.12.2008–31.01.2009 Başvurular iki ay sürecek, 01.02.2009–20.02.2009 Başvuru ekranının ilçeye gönderilmesi 20 gün sürecek, 21.02.2009–07.03.2009 İlçe başvuru ekranını İl’e gönderilmesi 15 gün sürecek, 08.03.2001–15.06.2009 Müdür yardımcılığı müracaatlarının komisyon tarafından incelenmesi, değerlendirilmesi ve atamaların gerçekleştirilmesi Bu işlemler 100 gün sürecek. Yukarıdaki işlemlerin hepsi elektronik ortamda alınacak. Toplamda 6 ayı bulan bir süreç. Bakanlık bir an önce demesine rağmen. Erzurum’daki yetkililerin “bir an önce” den anladıkları zaman kavramı 6 aydır.
Bu 6 ay Sadece müdür yardımcılığı ataması içindir. Buna birde müdür başyardımcılığı ve müdürlük atamalarını da eklersek bu bir an önce 18 ayı bulacaktır. Hatırlatılması yapılarak, Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK’in cevaplandırması isteğiyle verilen yazılı soru önergesinde;
1-İnternet alt yapısı ve sistemi ile bu işlemleri 15 günde yapabilecek bir Bakanlığımız var iken neden 6 aya yayılan bir atama takvimi hazırlanmıştır?
2-Bir an önce emrinizi, 6 aya yayan Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri hakkında soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?
Sorularının cevapları istenmiştir.
Soru önergesi tam metni.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Atila KAYA
İstanbul Milletvekili
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği kapsamında boş bulunan yönetici kadroları için 31/10/ 2008 tarih ve 2008/74 nolu genelge yayınlamış ve genelgenin 1.maddesinde; “1-İlgi (a) Yönetmelik hükümlerine göre her kademedeki eğitim kurumu yöneticiliklerinin atama yetkisi valiliklerde bulunmaktadır. Bu nedenle valilikler boş eğitim kurumu yöneticilikleri için duyuru yaparken, eğitim kurumlarının özellikleri ve eğitim-öğretimin aksatılmaması gibi hususları dikkate alarak yönetici atama işlemlerini bir an önce gerçekleştireceklerdir.
Bu uygulamada her kademe yöneticilik için ayrı ayrı duyuru yapılabileceği gibi, topluca duyuru yapılabilmesi de mümkün olabilecektir.” şeklinde Atamaların bir an önce yapılmasını istemektedir.
Durum böyle iken; Erzurum Valiliği 2008/74 nolu Genelgeyi ilgi tutarak 28/11/2008 tarih ve 51888 sayılı yazılarındaki;
Atama takvimini incelediğimizde;
1-) 01.12.2008–31.01.2009 arası başvuru tarihi.
2-) 01.02.2009–20.02.2009 başvuru evrakının İlçe M.E. M’ne gönderilmesi.
3-) 21.02.2009–07.03.2009 İlçe M.E. M’nin başvuru evrakını İl´e göndermeleri.
4-) 08.03.2001–15.06.2009 Müdür yardımcılığı müracaatlarının komisyon taralından incelenmesi, değerlendirilmesi ve atamaların gerçekleştirilmesi.”
01.12.2008–31.01.2009 Başvurular iki ay sürecek, 01.02.2009–20.02.2009 Başvuru ekranının ilçeye gönderilmesi 20 gün sürecek, 21.02.2009–07.03.2009 İlçe başvuru ekranını İl’e gönderilmesi 15 gün sürecek, 08.03.2001–15.06.2009 Müdür yardımcılığı müracaatlarının komisyon tarafından incelenmesi, değerlendirilmesi ve atamaların gerçekleştirilmesi Bu işlemler 100 gün sürecek. Yukarıdaki işlemlerin hepsi elektronik ortamda alınacak. Toplamda 6 ayı bulan bir süreç. Bakanlık bir an önce demesine rağmen. Erzurum’daki yetkililerin “bir an önce” den anladıkları zaman kavramı 6 aydır.
Bu 6 ay Sadece müdür yardımcılığı ataması içindir. Buna birde müdür başyardımcılığı ve müdürlük atamalarını da eklersek bu bir an önce 18 ayı bulacaktır.
Buna göre;
1-İnternet alt yapısı ve sistemi ile bu işlemleri 15 günde yapabilecek bir Bakanlığımız var iken neden 6 aya yayılan bir atama takvimi hazırlanmıştır?
2-Bir an önce emrinizi, 6 aya yayan Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri hakkında soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?

Not:Konu daha önce sendikamız sitesinde aşağıdaki şekilde yer almıştı
 http://www.turkegitimsen.org.tr/modules.php?name=News&file=article&sid=1241