ÖZÜR GRUBU YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU DEĞİŞTİRİLDİ
Kılavuzu hazırlayan Genel Müdürlük yetkililerinin sistemsiz çalışmaları öğretmenleri mağdur etmeye devam edecek gibi görünüyor.
2008 yılında yapılan değişiklikle ilgili http://www.memurlar.net/haber/117617 linkinde yayımlanan yazıda “- Meslek hayatım boyunca aylar geçtikten sonra güncellenen kılavuz yayımlanması uygulaması ile karşılaşmadım. Tabii ki, genelge, kılavuz ya da emirlerde hata veya değişiklikler olabilir. Gelişen süreçte bu değişikliklerin yaşanması gayet doğaldır. Fakat bu değişiklikler kılavuz güncellenerek değil; "…… kılavuzunun …. Maddeleri …. şeklinde değiştirilmiştir." şeklinde yayımlanacak emirler doğrultusunda düzeltilmesi gerekmektedir.” ifadeleri ile dile getirilen düşünceler aynen korunmaktadır.

Bu durumda, bir emir ya da kılavuz yayımlandığında her an değişebileceğini ve bu nedenle sayfalar dolusu mevzuatı her an incelememiz gerektiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Bu değişiklikten öğretmeni resmi yazıyla ya da web sitesinde haberdar etmek maalesef hiç kimsenin aklına ya da işine gelmemektedir.

Konuyu Uzatmadan Değişikliğin Ne Olduğuna Bakalım:

Kılavuzda madde “3.3- Zorunlu hizmet bölgesi kapsamındaki illerde kadrolu öğretmen olarak görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamayan öğretmenler, eş durumuna bağlı özür durumundan Birinci Hizmet Bölgesinde (eşi D ve E hizmet sınıfı ilçelerdeki eğitim kurumlarında kadrolu olarak çalışanlar hariç) çalışan zorunlu hizmete tabi kadrolu veya sözleşmeli öğretmen eşinin yanına yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır."

Şeklinde idi yani;
Eğer öğretmen zorunlu hizmet bölgesinde çalışıyorsa ve zorunlu hizmetini henüz tamamlamamışsa 1.bölgede bulunan kadrolu ya da sözleşmeli öğretmen olan eşinin yanına yer değiştirme isteyemeyecek,

Yani bu durumda olan öğretmenin eşi; Esnaf, İşçi, Polis, Asker ya da başka meslek erbabı ise 1.bölgeye öğretmen olarak yerdeğiştirebilecek fakat kadrolu ya da sözleşmeli öğretmen ise gidemeyecekti. Aynı şekilde eşi herhangi bir kurumda (MEB dahil ) memur ya da sözleşmeli personel ise başvurabilecek fakat sözleşmeli ya da kadrolu öğretmen ise başvuramayacaktı”

Değiştirilen şekli ise “3. 3- Zorunlu hizmet bölgesi kapsamındaki illerde öğretmen olarak görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamayan öğretmenler, eş durumuna bağlı özür durumundan Birinci Hizmet Bölgesinde (eşi D ve E hizmet sınıfı ilçelerdeki eğitim kurumlarında çalışanlar hariç) çalışan zorunlu hizmete tabi öğretmen eşinin yanına yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.”

Şeklinde olmuştur.
Bu durumda değişen nedir?

Bu durumda yukarıda sözünü ettiğimiz “esnaf,işçi,polis, asker ya da başka meslek erbabı” kısmına Sözleşmeli Öğretmenler de eklenmiştir.

Yani eşi 1. Bölgede sözleşmeli öğretmen olarak çalışan öğretmenin kadrolu eşi 1.bölgedeki eşin yanına yer değiştirme isteyebileceklerdir.

Madde başlı başına yanlış olarak düzenlenmişken düzeltilmiştir. Çünkü ilk halinde yer alan “çalışan zorunlu hizmete tabi kadrolu veya sözleşmeli öğretmen” ibaresine göre zorunlu hizmete tabi sözleşmeli öğretmenlikten bahsedilmektedir ki böyle bir durum mevcut mevzuata göre mümkün değildir.

Konu ile ilgili bir başka husus ise aynen devam etmektedir: Kılavuzda Sözleşmeli Öğretmenlerle ilgili olarak “Görevlendirilme işlemleri, hizmet puanı üstünlüğü, hizmet puanının eşit olması hâlinde ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında geçirilen hizmet süresi üstünlüğü, eşitliğin bozulmaması durumunda ise bilgisayar kurası ile yapılacaktır.” İfadeleri yer almaktadır.

Yani sözleşmeli öğretmenler de Hizmet Puanına göre yer değiştirecektir. Bu uygulama doğru olarak kabul edilebilse dahi kılavuzun dayanağı olan yönetmelikte böyle bir hüküm bulunmadığından hukuken geçerli kabul edilmesi mümkün değildir. Yani öncelikle yönetmelikte değişiklik yapılması gerekmektedir.

Gerçi “KPSS sınavına girmiş 100binlerce öğretmen adayı atamayı beklerken Bakanlık yetkisini eş, dost için keyfi olarak kullanarak atama yapabilen bir bakanlıktan hukuki yaklaşım beklemek ne kadar doğrudur takdirinize?” http://www.memurlar.net/haber/128499 (Bu cümlenin anlamını merak edenler okuyabilirler)

Bu durumda KPSS’yi kaldırıp KPBS (Kamu Personelin Bakanlıkça Seçme) Sistemini getirmenin en doğru yöntem olacağı aşikardır. Bu durumda en azından kimse hafiyelik yapmak durumunda kalmayacaktır.

Maksut BALMUK
Eğitim Yöneticisi