YÖNETİCİ ATAMADA YAŞANANLARA MEB SEYİRCİ KALMAMALIDIR
Bu karar öncesinde, Valilikler 2008/74 nolu Genelgede olmamasına rağmen, eski genelge hükümleri doğrultusunda istediği okulu boş olarak duyurmakta, istemediği boş yöneticiliği duyurmamakta idi. Eski genelge doğrultusunda kenar mahallelerde bulunan boş yöneticilikleri duyuran Ankara Valiliği de, söz konusu yargı kararı ile atamış olduğu tüm müdür yardımcılıkları iptal etmek zorunda kalmıştır.

Bu karar doğrultusunda müdür yardımcılıklarını tekrar duyuran Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu defa boş olan bütün müdür yardımcılıklarını duyurmak zorunda kalmıştır. 2008/74 nolu Genelge doğrultusunda şuanda 28 valilik yönetici atama duyurusu yayınlamıştır. 53 il valiliği duyuru konusunda henüz harekete geçmemiştir. Ancak, boş yöneticilikleri duyuran 28 il valiliğinin duyuru şekli bir birinden tamamen farklıdır. Bu farklılıklar, bazan çalışma takviminin çok uzun olması, kiminin okul müdürlüklerini, kiminin müdür baş yardımcılıklarını, kiminin, müdür yardımcılıklarını, kiminin tüm yöneticilikleri, kiminin bir kısım yöneticilikleri duyurması şeklinde olmaktadır.

Türk Eğitim Sen olarak, diyoruz ki, duyuru şekilleri itibariyle de bir kısım valilikler mahkeme kararı ile çelişmektedir. Ankara İdare Mahkemesinin kararı esas alınarak açılacak davalar sonucu, yapılacak atamaların da iptali söz konusu olabilecektir. Bu sebeple, Türk Eğitim Sen  tarafından, Ankara İdare Mahkemesinin Kararı duyuru yapsın veya yapmasın tüm valiliklere gönderilerek, iptal davalarına sebep olmamaları istenecektir. Gerekirse, tüm boş yöneticilikleri duyurmayan valiliklerin bütün idarecilikleri duyurması ve riske girmemeleri söylenecektir.

Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığının uygulama birliği sağlamak için bir yeni genelge hazırlaması için sendikamız tarafından her türlü gayret ortaya konacaktır. Bu kapsamda Personel Genel Müdürü sayın Necmettin YALÇIN’la görüşülmüş ve böyle bir genelgenin ciddi bir ihtiyaç olduğu ifade edilmiştir.

Türk Eğitim Sen, bütün çalışmalarında Türkiyenin bir hukuk devleti olduğunun hatırlanması gerektiğini sık sık vurgulamaktadır. Bu sebeple sayısı 25 binleri bulan geçici görevlendirmelerin bir an önce atanma şartlarını taşıyan yöneticilerle yer değiştirmesi kaçınılmazdır. Hak eden yönetici olmalıdır. Yönetici olabilmek bir takım mahfillerden destek almak suretiyle mümkün olmamalı ve Türkiye hukuk devleti olma özelliğini göstermelidir.

Milli Eğitim Bakanlığı yönetici atama konusunda illerimizde yaşanan ve artık, eğitim çalışanlarını bıktıran bu tartışmalara seyirci kalmaktan kurtulmalı ve müdehale etmelidir. Geçici görevlendirme hastalığı eğitim öğretimimizi son derece olumsuz etkilemekte ve eğitim çalışanlarının moral ve motivasyonunu bozmaktadır. Bu traji komik görüntüden ülkemiz kurtulmak ve eğitim çalışanları ana konularına bir an önce dönmek zorundadır.

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ