MEB ÇARK ETTİ
MEB aşağıdaki yazısında “İllerimizden gelen müracaatlardan, söz konusu yazımızın yanlış anlaşılmalara meydan verdiği görülmektedir.”gibi şaşırtıcı bir ifade de kullanarak, sanki problemin sebebi biz değildik, bir yanlış anlama var demektedir. Halbuki MEB daha önceki yazısında, "Buna göre; Halk eğitimi merkezleri bundan böyle seviye belirleme sınavlarına hazırlık eğitimine destek, Türkçe matematik gibi kurslar açılmayacak açılmış olanlar ise 31/12/2008 tarihine kadar kapatılacaktır." demişti. Yeni yazıdaki söz konusu ifade, insanları anlama özürlü olarak yorumlamak anlamına da geleceğinden, etik olmamakla beraber, MEB’in sonuçları itibariyle yanlış olacak bir uygulamadan vaz geçmiş olması sevindiricidir.


İşte Bakanlıktan Valiliklere Gönderilen Yazı:

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü                                             ACELE

Sayı :B.08.0.ÇYG.0.I5.O2.01/007426                                                         24/12/2008
Konu; SBS Hazırlık Kursları

................................VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)ilgi : 18/12/20O8 tarih ve B.08.OÇYG.0.15.O2.01.0073O6 sayılı yazı.


Seviye belirleme sisteminin anlam ve mantığına aykırı olarak örgün eğitime devam eden öğrencilerimizin sürekli olarak seviyelerini ölçme ve basanlarını değerlendirmelerine sebebiyet veren uygulamaların sona erdirilmesi, ÖSS Hazırlık Anadolu Liseleri ve Kolejlere Hazırlık, Yatılılık ve Bursluluk Sınavlarına Hazırlık gibi kursların ise daha kontrollü ve verimli düzenlenmesine dair ilgide kayıtlı yazımız Valiliklere gönderilmiştir

İllerimizden gelen müracaatlardan, söz konusu yazımızın yanlış anlaşılmalara meydan verdiği görülmektedir.

Bilindiği Üzere Halk Eğitimi Merkezlerinin doğrudan veya işbirliği yapmak sureti ile ihtiyaç duyulan tüm alanlarda ücretsiz olarak kurs uçma görevi bulunmaktadır.

Halk Eğitimi Merkezlerinin bir görevi de göç alan ve kalkınmışlık düzeyi düşük bölgelerdeki yoksul öğrencilere ücretsiz kurslar sağlamaktır. Bu amaçla düzenlenen ücretsiz kurslar ilgi de kayıtlı yazının dışında tutulmalıdır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Mehmet CAN
Bakan a.
Genel MüdürDAĞITIM:

81 İl Valiliğine