MEB SIRALARI ÇALIŞTIRMAK ZORUNDA
   Yönetmelikte sıralar Mayıs, Temmuz, Ağustos ve Yarıyıl tatilinde çalıştırılması açıklamasına karşılık, Bakanlık yönetmeliğe aykırı yazı çıkarak kısıtlamalar getirmişti.

     Bu yazıya karşılık sendikamız tarafından Danıştay’a dava açılmış, Danıştay 2008/511 Esas numaralı dosyasına istinaden 20.05.2008 tarihinde “Yürütmenin Durdurulmasına” karar vermişti.

    Türk Eğitim-Sen olarak 2008 yılı sıraların çalıştırılması için de  Milli Eğitim Bakanlığı’nı uyarıyoruz. Yargı yolunu takip etmeden, 2008 yılı sıraların çalıştırılmasını istiyoruz. Şayet Bakanlık 2007 yılında yaptığı gibi sıraları çalıştırmaz ise, konu sendikamızca yargıya taşınacaktır.