PERSONEL GENEL MÜDÜRÜ NECMETTİN YALÇIN’I ZİYARET ETTİK
Genel Başkan Koncuk, özellikle Yönetici Atama Yönetmeliği konusundaki yıllardır süren belirsizliğin bir an önce giderilmesi gerektiğini belirterek “MEB gibi büyük ve önemli bir bakanlığın yönetici atama kabiliyetinden yoksun bırakılması kabul edilemez bir durumdur. Bakanlık idaresi bu ayıptan bizleri kurtarmalı, makul, hak ve hukuku tanıyan ve ihtiyaçları karşılayacak düzenlemeleri hayata geçirmelidir.” Şeklinde konuştu. Öte yandan iyileştirmeler konusuna da değinen Koncuk, yapılan iyileştirmelerin kamu çalışanları arasında bir takım adaletsizlikler oluşturması üzerine bazı çalışmaların yapıldığını fakat yine de bir takım eksiklerin sözkonusu olduğunu; özellikle şef kadrosunda çalışanların da bu düzenlemelere dahil edilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca Bakanlıktan şeffaf bir yönetim anlayışı beklediklerini vurgulayan Koncuk, eğitim çalışanlarının temsilcisi olan sendikaların karar alma ve uygulama sürecine dahil edilmesi ve katkılarının alınmasının MEB’in işleyişini kolaylaştıracağını ve verimi artıracağını belirterek; bu konuda da Personel Genel Müdürü olarak sayın Yalçın’ın etkin bir yaklaşım ortaya koymasını beklediklerini dile getirdi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRÜ SAYIN NECMETTİN YALÇIN NEZDİNDE BAKANLIKTAN TALEP EDİLEN KONULAR:                                                     
1-2005/73 Sayılı genelge ile Anadolu ve Fen Liselerine atanan öğretmenler, yaklaşık üç yıl bu okullarda çalıştıktan sonra mahkeme kararı sonu kararnameleri iptal edilmişti. Bu okullara öğretmen alımı sınavları sonunda mağduriyetleri devam etmektedir. Sınav sonrasında her hangi bir Anadolu Lisesine atanamayanlar il emrine verilmemeli, yerine, bu öğretmenlerimiz kendi okullarında Norm fazlası öğretmen olarak bırakılmalıdır. Bu öğretmenler kendi normlarıyla ilişkilendirilene kadar bu okullarda muhafaza edilmelidir.                                                                                                                                
2-Milli Eğitim Bakanlığının 27 Aralık 2007 Tarih ve B.08,0.PGM.0.23.05.04/79360 Sayılı “Sıraların çalıştırılması” konulu işlem Danıştay 2.Dairesince durdurulmuştur.  Milli Eğitim Bakanlığınca Konuyla ilgili bir işlem bugüne kadar gerçekleştirilmemiştir. Yargı kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi ve 2008 sıralarının da çalıştırılması için gerekli çalışmaların başlatılması,(Ağustos 2008 sonrası için)                             

3
-Ek ödeme almayan çalışanlar için iyileştirme çalışmalarının yapıldığını, bunlar içinde Bakanlık Merkez ve Taşra teşkilatlarında çalışan şeflerin olmadığı şeklinde basında haberler çıkmıştır. Şef olarak görev yapanlar ek ödemelerden dolayı mağdur olan kesimdir. Aldıkları maaş bellidir. Bu çalışanların iş yükleri ve sorumlulukları da fazladır. Dolayısıyla ek ödemeden yararlanamayan şeflerin de bu anlamda mağduriyetleri giderilmeli, iyileştirme çalışmaları içinde şefler mutlaka bulunmalıdır. Şu anki tablo dikkate alındığında şef olarak görev almanın bir anlamı kalmamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı problemi çözmek için acil girişimler yapmalıdır.                  
                                                            
4-2002 yılından bu tarafa Yönetici Atama Yönetmeliğinin yargı tarafından iptal edilmesi sonucunda, Okul ve kurumlarımız da yönetici boşluğu  geçici olarak görevlendirilen binlerce yöneticiyle yürütülmektedir. Bu sıkıntılı durumdan, Milli Eğitim Bakanlığı bir an önce kurtulmalı Yönetici Atama Yönetmeliği günün şartlarına göre, Ocak 2009 tarihinde yöneticilerin göreve başlayacağı şekilde taleplerimiz doğrultusunda çıkarılmalıdır.               

5
-Öğretim yılı başında Öğretmenlere ödenen eğitim ödeneğinin diğer eğitim çalışanlarına ödenmemesi, Anayasa’nın eşitlik ilkesine uymamakta ve çalışma barışını bozmaktadır. Anayasa’da yerini bulan “eşitlik” ilkesine uyulması ve çalışma barışının sağlanması için, söz konusu ayrımcılığın kaldırılarak  “Eğitim –Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği bütün eğitim çalışanlarına verilmelidir. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığımız Kurum İdari Kurulu kararı da bulunmaktadır. Bakanlık bu kararı hayata geçirmek adına bugüne kadar bir çalışma    ortaya koymamıştır.                           

6
-Sendikal çalışmalarımızın sağlıklı yürütülmesi için üye bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitim çalışanlarının il içi ve il dışı atamalarının sendikamıza bildirilmesi için İlsis’e erişim bilgilerinin sendikalara açılması gerekmektedir.

7
-Sendika şubelerimizin Bilgi Edinme Kanunu doğrultusunda her türlü bilgiye sahip olmaları için il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli kolaylığın gösterilmesi doğrultusunda düzenleme yapılmalıdır.                                                                                  

8
-Kadrolu öğretmenlerle, sözleşmeli öğretmenler aynı haklara sahip olduğu söylense de, bunlar arasında ciddi farklılıklar vardır. Öncelikli talebimiz tüm sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmelidir. Bu çalışmalar yapılana kadar sözleşmeli öğretmenlerin sosyal, özlük ve atamalarında karşılaşılan sorunları giderilmelidir.                                                  

9
-Maaş, ek ders ücretleri ve özellikle tedavi yol giderleri zamanında ödenmemektedir. Bunların zamanında ödenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.

10
-Görevde yükselme yönetmeliği bir an önce çıkarılmalıdır.

11
-Eş durumu tayinlerinde aile bütünlüğünün korunmasına özen gösterilmelidir.

12
-Eğitim Çalışanlarını ilgilendiren tüm komisyonlarda sendika temsilcisi bulunmalıdır.

13
-Maaş ve ek derslerin hesaplanma yöntemi 2007/19 sayılı Genelge öncesindeki gibi yapılmalıdır. 

14
-Hizmetli, memur ve diğer personelin görev tanımları yapılmalı, atamaları bir esasa bağlanmalıdır.

15
-Kurum İdari Kurulu kararları hayata geçirilmelidir.