ÖĞRETMEN ADAYLARININ ASKERLİK PROBLEMİ ÇÖZÜLMEDİ
MEB tarafından yayınlanan öğretmenlik atama kılavuzunun "Genel Açıklamalar" başlığının 2.7 ve 3.4 bölümleri incelendiğinde Milli Eğitim Bakanlığının belrtilen konuda her hangi bir düzenleme yapmadığı görülmektedir. Bu durumda KPSS’yi binbir zorlukla kazanmış ama askerliğini tecil ettiremeyen binlerce öğretmen adayının öğretmenlik başvurusu yapması mümkün görünmemektedir.

Askerlik yapmak, elbette her Türk çocuğu için şereftir. Buradaki iddiamız bu öğretmen adaylarının askerlik yapmalarını engellemek veya askerliği önemsememek asla değildir. Fakat tüm ilgililer şunu düşünmek ve çözüm bulmak zorundadır: Bu öğretmen adaylarının bir çoğunun askerliğini şu an için tecil ettirmeleri mümkün görünmemektedir, bu şartlarda binlerce öğretmen adayı KPSS puanı yeterli olmasına rağmen öğretmenlik başvurusunda bulunamayacaktır. Askerlkten sonraki dönemlerinde kazanmış oldukları KPSS’nin geçerlilik süresi sona erecek ve şu anda 220 bin olan aday öğretmen sayısı 270-280 bini bulacak ve atanma şansları bugüne göre daha imkansız olacaktır.

Bu sebeplerle, Milli Eğitim Bakanlığı, atama kılavuzunun askerlikle ilgili bölümlerini Türk Eğitim Sen’in talebi doğrultusunda yeniden düzenlemelidir.

Kılavuzdaki ilgili bölümler

2.7. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak başvurularda; askerlik hizmetini tamamlamış, en erken Aralık-2008 celbine kadar erteletmiş ya da bu hizmetten muaf olma şartı aranacaktır. Hâlen silâhaltında bulunanlar ile bakaya kalmış olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Askerlikle ilişiği olmadığı hâlde başvuru ekranına “Askerlik durumuna ilişkin belge istenecektir.” uyarısı gelenler, durumlarını gösterir “Terhis Belgesi” ya da “Tecil Belgesi”ni başvuru esnasında görevlilere ibraz edeceklerdir. Bu durumda olanlar belge için kesinlikle Millî Savunma Bakanlığına yönlendirilmeyeceklerdir. Söz konusu belgeler bağlı oldukları Askerlik Şubesinden temin edilmesi gerekmektedir.

3.4. Askerlik yükümlüsü olan adaylarda;
- Askerlikten muaf olmak,
- Askerliğini yapmış olmak,
- Askerliği tecil edilmiş olmak,

Not:Bu yazı Başbakanlığa da gönderilmiştir.