DEVREDİLEN OKULLAR DUYURULARDAN ÇIKARILIYOR
Özetle devredilen okullardan Sağlık Meslek Liseleri ile ilgili şunları söylemiştik;
    “Sağlık Meslek Liselerinde sorunlar bitmiyor. Şimdi sıra, bu okullarda yıllarca görev yapan yönetici olarak görev yapan, okul müdür ve müdür yardımcılarına gelmiştir. İdareci olarak görev yapan bu çalışanlar, Sağlık Bakanlığına bağlı olarak çalıştıklarında, genel idari hizmetleri kadrosunda görev yapıyorlardı, Milli Eğitim Bakanlığı’na devri ile bakanlık yetkilileri, “bizde genel idari hizmetler sınıfında okul müdürü, müdür yardımcısı yok” denilerek idarecilik görevleri üzerlerinden alındı, vekâleten görevlendirmeler yapıldı. Bakanlık devri ile birlikte, bu okullarda görev yapan tüm çalışanlar, yöneticiler dâhil eğitim-öğretim sınıfına alındılar. Bu durumda da vekâleten yürütülen görevlerin asalete geçirilmesiyle ilgili bir çalışma gerçekleştirilmedi. Sonuçta yıllarca bu okulların sorunlarını üstlenip, kahrını çeken, sorumluluk alan bu çalışanlar mağdur edildiler. Bunlar yetmiyormuş gibi, bunca emeği olan bu yöneticilerin bugün de  vekâlet görevleri üzerlerinden alınmaktadır.
Birçok Sağlık Meslek Lisesinde şu an, yöneticilik görevlerini sürdürenlerin önceden asaleten, bakanlık devri sonrası vekâleten görevlendirilenlerin yöneticilik görevleri iptal edilmektedir. Bu kelimenin tam anlamıyla ahde vefasızlıktır. Bu uygulama kanun ve yönetmeliklere aykırı bir uygulamadır. Bir çalışan ancak bu kadar mağdur edilebilir. Bu kadar gözden çıkarılabilir.”
Bugüne kadar devredilen okullarla ilgili yöneticilikleri konusunda sesi çıkmayan Bakanlık, yönetmelik, genelge yayınladıktan sonra, 18/07/2008 tarihinde, “devredilen okulların yöneticiliklerinin duyurular kapsamına alınmaması, alınmış olanların ise duyuru kapsamından çıkarılması” gerektiğini  belirten bir yazı yayınladı.
    Hem iyi bir haber, hem de devredilen bu okulları duyuruya çıkarmış olan illerde yeni kargaşa yaşatacak bir yazı. Kargaşanın ortadan kalkması için duyurulmaması istenilen bu okulları tercih etmiş olan yönetici adaylarına yeni bir tercih hakkı verilmelidir.