YÖNETİCİ ATAMA İÇİN GİRİŞİMLERİMİZ SONUÇ VERİYOR ANCAK AÇIKLAMALAR YETERLİ DEĞİL
Bugün geldiğimiz zamanda Milli Eğitim Bakanlığının yönetim kademesine bakalım, söylenenlerle, mevcut durumu karşılaştıralım.20.000’in üzerinde geçici ve vekâletle yöneticiliğin yürütüldüğü bir bakanlık haline gelmiş. Bu sayıyla, Hangi kariyerden, liyakatten, başarıdan söz edebilirsiniz.

Yönetici atamalarıyla ilgili bir yöntem düşünülüyor,sınavdan bahsediliyor. Aradan fazla bir zaman geçmeden alınan karardan vazgeçiliyor,veya yargı müsade etmiyor.Bu bir iş bilmemezliktir, tutarsızlıktır. Bu işe kendini vermiş, sınava girerek başarılı olmuş insanlara karşı yapılan bir saygısızlıktır. Onları dikkate almamaktır.
Bildiğiniz üzere,26.03.2005 Tarihinde Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılığı seçme sınavı yapılıyor. Soruların hatalı olmasından dolayı, sonuçların değerlendirilmesi yargı kararı sonucu tam üç defa değerlendiriliyor. Bu sınav nerede yapılıyor derseniz, Bu sınav Kongo, Libya, Namibya, Sudan, Mozambik, Moğolistan gibi ülkelerde değil, Türkiye’de yapılıyor. Hangi Bakanlık dediğinizde Milli Eğitim Bakanlığında oluyor.
26.03.2005 Tarihinde yapılan sınavın son değerlendirilmesi 07 Mayıs 2008 Tarihinde yapılıyor. Sınav geçerlilik süreleriyle ilgili, Bakanlık kendi çıkardığı yönetmelikte ”Sınavların sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde sınavı yapan birimlerce ilan edilir. Sınav sonuçları, ilan tarihinden itibaren iki yıl süreyle geçerlidir” demektedir. Buna göre 2005 yılında sınava girenlerin sınav geçerlilik süreleri 2010 yılına kadar uzamaktadır. 2005 yılında Müdür Yardımcılığı seçme sınavına girip bugüne kadar atanamamış olanlar mağdur olmuşlardır. Çoğu illerimizde bugüne kadar münhal yöneticilik duyurusu yapılmamıştır. Yönetici atama yönetmeliklerinin iptalinden dolayı başvuru şansından da mahrum olmuşlardır.24.04.2008 Tarihinde yayınlanan yönetici atama yönetmeliği ile umutlanmışlar.” Başvuru hakları olacaktı, olmayacaktı “derken, Bakanlık yetkililerinin konuyla ilgili yaptıkları toplantı sonunda, haber ekinde olan 17.07.2008 Tarihli Personel Genel Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapıldı.Bu açıklamada ”Daha önceden başarısız oldukları halde yeni yapılan değerlendirme sonucunda başarılı sayılanların” başvuruları alınacak denildi.Bu açıklama bazılarının mağduriyetinin giderilmesi anlamında  bir gelişmedir, Sendikamızı girişimiyle bir sonuç alınmıştır. Ancak bu çok yetersiz kalmıştır.2005 sınavına girip ilk değerlendirmede 69,ikincisinde 70,üçüncüsünde 69 olanlar bir üzülmüş, bir sevinmişler. Başka bir örnek, ilk değerlendirmede 79,ikincisinde 80,üçüncüsünde 81 alıp sevinenler, bugün Bakanlık açıklaması sonucunda,başvuru haklarının ellerinden alınmış olmasından dolayı hayal kırıklığı yaşamışlardır. Moralleri bozulmuş, umutları tüketilmiştir. Bu anlatılanların hepsinin Milli Eğitim Bakanlığında yaşanmış olması son derece düşündürücüdür.Teklifimiz,2005 yılında sınava girip başarılı olanların tamamına yönetici atama başvuru hakkı mutlaka VERİLMELİDİR.
LÜTFEN… LÜTFEN… LÜTFEN.
ARTIK! YETER…
OLAYA EL KONULMALI, BU KÖTÜ GİDİŞE DUR DENİLMELİDİR.
ÇAĞRIMIZ SAYIN MİLLİ EĞİTİM BAKANINADIR.
Dileğimiz mağduriyetlerin biran önce çözülmesidir. Bakanlıktan bu anlamda açıklama bekliyoruz. Bu gerçekleşmez ise Sendikamızca, Hukuk mücadelesi süreci başlatılacaktır.Ayrıca Yönetici atamalarında yaşanan sorunların giderilmesi için 14.07.2008 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdiğimiz yazınında takipçisi olacağız.(Md yetkililik,Asker öğretmen,Tüm Münhallerin duyurulması vb konular hk görüşlerimizi içeren yazı)


Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 2005 Yılı
Müdür Yardımcılığı Sınavı İle İlgili Yazısı