YÖNETİCİ ATAMA MÜRACAATLARI UZATILSIN.(ASKER ÖĞRETMENLER BAŞVURU YAPABİLMELİ)
Günü birlik çözümler, sorunları artırmış, can sıkıcı olayların yaşanmasına vesile olmuştur. Bu yaşanan olaylar karşısında eğitim çalışanlarının huzuru kaçmıştır. Yanlışlıkların çözülmesi, bilinmeyenlere açıklık getirilmesi, görülen sorunların çözülmesi adına… ARTIK OLAYLARA EL KONULMALI, Bakanlık sorun üreten merkez değil, Çözüm yeri olmalıdır.                          

Yaşanacak olumsuzlukları bildiğimizden, yönetmelik yayınlandıktan hemen sonra, yönetici atamalarındaki sıkıntıları, genelge yayınlandıktan sonra 14.07.2008 tarihinde, yaşanacak sorunları tahmin etmiş “Yönetici atama kargaşasına son verilsin” haberini yaparak, Milli Eğitim Bakanlığına yazı yazarak uyarmıştık. Bu yazımızla birçok soruna değinmiş, ödül belgelerine dikkat çekmiştik. Başvuruların başlamasıyla birlikte, bu konuyla ilgili illerden, .Atamaya yetkili amirler dışında verilen “Takdir” belgelerinin ilsis’e işlenmiş olmasından dolayı sorunlar gelmeye başlamıştır. Eğitim kurumu yöneticiliğine başvuranların, ilsis bilgilerinde Kaymakam tarafından verilen takdir belgeleri işlendiğinden, direkt puanla değerlendirme yapılması yeni sorunlara yol açmıştır. Yönetici adayları birçok ilde müracaatlarını yapmış, tatiline çıkmış iken, son anda Bakanlıktan illere gönderilen “Kaymakamlar tarafından verilen Takdir belgelerine puan verilmeyecek” talimatı bir anda her şeyi altüst etmiştir. Tatilde olan çalışanların huzuru kaçmıştır. Bugüne kadar Bakanlıkça gerekli düzeltmeler yapılmalıydı. Şimdi ne yapılmaktadır. İl Milli eğitim müdürlükleri gelen emir doğrultusunda, başvuru yapmış adaylara “ düzeltmeleri yapın” şeklinde çağrıda bulunmaktadır. Başvurularını yapmış olanlar çağrılmadan,  düzeltmeleri yapmanın bir yolu bulunmalıdır. Yaşanan sorunlara bir örnek Denizli İli’dir. Bu ilimizde son başvuru tarihi 16.07.2008 olarak belirlenmiştir. .Bu ilimizde ve diğer illerde başvuranların çağrılarak düzeltmelerin istenmesi imkânsız gibidir.

Bu kargaşalara son vermenin tek yolu, sınav kazananların sınav geçerlilik tarihleriyle birlikte, yönetici atama müracaat tarihleri uzatılmalıdır. 14.07.2008 tarihli yazımızın dikkate alınarak, karşılaşılan diğer sorunlara da açıklık getirilmelidir. Ayrıca; Sınav kazanmış ancak 31 Temmuz 2008 tarihinde terhis olacak ASKER Öğretmenlerimiz ve diğer Vatani görevini yapan öğretmenlerimiz başvurularını yapamamaktadır, bunlara da başvuru hakkı tanınmalıdır.