EK DERS KARARI'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
Demokrasilerde en önemli unsur hiç şüphesiz katılımcılıktır, bunun olmadığı yerlerde demokrasiden bahsedemeyiz. Demokrasinin gereği olarak, katılımcılık öne çıkarılmalıdır. Bu anlayışla hareket edilmediği takdirde, daha çok yönetmelikler çıkarılır, iptal edilir veya canı sıkılanlarca değiştirilir. Tüm bu yanlışlıklar eğitimi olumsuz yönde etkilemektedir. Sonuçta toplum ve demokrasi bundan zarar görmektedir. Bu olumsuz gidişe artık bir, DUR denilmelidir. Ülkemizde eğitim çalışanları ekonomik soykırımla karşı karşıya bırakılmıştır. Ekonomik haklar ve çalışma şartları açısından dünyadaki meslektaşlarından çok daha kötü şartlarda yaşarken, üstüne üstlük çalışanlar, ülkemizde kamu yönetiminin aşırı siyasallaşması sonucunda da kapıkulu haline getirilmiştir. Eğitim çalışanları her yönden, Milli Eğitim Bakanlığı ile davalı durumdadır. Eğitim çalışanlarının huzuru kalmamıştır. Ek ders yönetmelik değişikliği ile Milli Eğitim Bakanlığı ne yapmak istiyor. Doğrusu anlamak istiyoruz. Ek ders Yönetmeliği’nde yapılan bu değişiklikle yeniden bir kargaşa dönemi başlayacaktır. Öğretmen hasta olmayacak, olursa da ücretlerinin kesilmesi tehdidi ile yeniden karşı karşıya bırakılmıştır. Bu büyük bir haksızlıktır. Yönetmelik değişikliği yeni sorunları beraberinde getirecek ve çalışanlar mağdur olacaktır. Sendika olarak görüşümüz; Eğitim ve eğitim çalışanlarının lehine olacak şekilde, sendikamızın da görüşü alınmak suretiyle, Ek ders ve ek ders saatlerine ilişkin karar tümden değiştirilmelidir, diyoruz.
10 Mayıs 2008 tarihli Resmi Gazetede Bakanlar Kurulunun 2008/13567 karar sayısı ile”16. maddesinin (b) bendinde yer alan “bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır”. Bu değişiklik ile 10 Mayıs 2008 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni değişikliğe göre sevk alan öğretmen ve idarecilerin ek dersleri kesilecektir.