SINIF GEÇMEDE ÖĞRETMEN ETKİSİ ARTIRILMALIDIR
Halen yürürlükte olan uygulamada en fazla iki dersten zayıfı olan öğrenciler bir üst sınıfa sorumlu geçebilirken, sözkonusu taslak bu sayıyı altıya çıkarıyor. Ayrıca üç dersten başarısız olan öğrencilerin girebildiği ortalama yükseltme sınavına, yeni düzenlemeyle sınırsız giriş hakkı tanınacaktır.

Ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınıf geçme yönetmeliğinde yapacağı değişikliğe eğitim çalışanlarından büyük tepki geldi. Ortaöğretimde sınıf geçme sisteminde değişikliğe gidilmesinin gerekli olduğunu düşündüklerini belirten Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, sınıf geçme sisteminde öğretmenin etkisinin azaltılmasının ise önemli olumsuz sonuçlar doğurabileceğine işaret etti. Koncuk, “Siz sınıf geçme sisteminde, öğretmenin öğrenci üzerindeki etkisini sıfırlarsanız, eğitim-öğretimi bir karmaşaya sürükleyebilirsiniz. Yeni sınıf geçme sistemi, öğrencinin, öğretmenin etkisini hissedeceği şekilde yeniden düzenlenmelidir. Aksi halde verilecek eğitimden verim alınamayacak ve başarı düzeyi yükseltilemeyecektir. Öte yandan, öğretmen etkisinin azaltılmasıyla eğitim ortamında disiplinsizliklerin önüne geçilemeyeceği ve şiddet vakalarının artacağı  da unutulmamalıdır.” şeklinde uyarıda bulundu. Koncuk ayrıca, Bakanlığın eğitimcilerin iyi niyetli uyarılarını ve gerçek ihtiyaçları göz önüne almasını beklediklerini ifade etti.