ARTVİN İL MİLLİ EĞİTİMDE NELER OLUYOR?
Halk Eğitim Merkezi Müdürü, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü’ne Bakanlık tarafından norm kadro fazlası olarak görevlendirilmiş, bu şekilde 2007’den beri çalışıyor. Kendisi Bakanlık tarafından görevlendirildiğinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kesinlikle norm kadro fazlasına ihtiyacı bulunmuyor. Çünki, çalışan personel ve öğrenci sayısı yaklaşık iki kat fazla olan Artvin’in Yusufeli ilçesinde norm kadroda boşluk olduğu halde tam iki yıl tek şube müdürü görev yapıyor.

Artvin- Ardanuç İlçe Milli Eğitim Müdürü 18.09.2007 tarihinde emekli oluyor. Bunun üzerine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü vekaleti kadrolu şube müdürlerine verilmesi gerekirken, norm kadro fazlası olarak görevlendirilmiş olan ve asıl görevi Halk Eğitim Merkezi Müdürü olan yöneticiye veriliyor.

Norm kadrosu olmayan şube müdürlüğüne, Artvin Valiliği tarafından her hangi bir talepte bulunulmuş mudur? Hayır. Artvin Valiliği’nin Bakanlıktan görevlendirme talebi olmamasına rağmen, Bakanlık Ankara’dan Ardanuç’ta ihtiyacı keşfediyor ve görevlendirme yapıyor. Ancak Artvin’in diğer ilçesinde (Yusufeli) yaklaşık iki yıl norm kadro boş kalıyor, fakat bunu Bakanlık fark etmiyor!

Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden, aşağıdaki soruların cevabını bekliyoruz.

1. Danıştay kararları Milli Eğitim Bakanlığı’nda geçerli değil midir?
2. Bu karar Ardanuç ilçesinde uygulanmıyor mu?
3. Ardanuç İlçe Milli Eğitim Müdürü görevden ayrılırken vekaleti Halk Eğitim Merkezi
Müdürüne verebilir mi? Şube müdürleri bu görevi yürütecek ehliyete sahip değiller midir?
4. Şube müdürleri biz bu görevi istemiyoruz deme hak ve yetkisine sahip midir?
5. Daha önce, (2007’de) norm kadro dahi yokken aynı Halk Eğitim Müdürü’ne Şube
Müdürlüğü görevlendirmesi hangi gerekçe ile yapıldı? İhtiyaç var idiyse, Ardanuç’a göre
yaklaşık iki kat personele sahip olan Yusufeli’nde neden iki yıl norm kadro olduğu halde, neden tek şube müdürü görev yaptı?
6. T.C. Danıştay 12. Dairesinin 2003/3836 esas no’lu kararını hemen uygulamayı düşünüyor
musunuz? Mevcut uygulamanın iptali için gereği yapılacak mı?