ANADOLU LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİ
Sendikamızca temyiz konusu edilen mahkeme kararının ivedilikle incelenerek;
1- 2005/73 sayılı genelge ile ilk defa Anadolu Liselerine atanmış öğretmenlerin,
2- Daha önceden Anadolu Lisesi sınavına katılıp başarılı olmuş, Anadolu Liselerinde görev yaptıktan sonra ara vermiş ve tekrar 2005/73 sayılı genelge ile Anadolu Liselerine atanmış öğretmenlerin;

Mağduriyetlerin kaldırılması için, nihai kararın bir an önce verilmesi yönünde Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu' na sunduğumuz yazılar ektedir
.