MEB KURUM İDARİ KURULU ÇALIŞMA RAPORU YAYINLANDI
Bir örneği de sendikamıza gönderilen raporda uygulamaya geçirilmesi hususunda oy birliğiyle anlaşılan ve MEB tarafından 2008 yılında Yüksek İdari Kurulunda görüşülecek konular arasına alınması talebiyle makama arz edilmesi hususunda görüş birliğine varılan konulara yer verildi.