KURUM İDARİ KURULU KARARLARI İMZALANDI
Bazı tekliflerimiz, Bakanlığın bu süreçte yapmış olduğu çalışmalarda hayata geçirildiği için, değerlendirmeye tabi tutulmamış ancak, sendika teklifi ile değerlendirildiği raporda yer almıştır. Bazı tekliflerimiz Milli Eğitim Bakanlığı tarfından Maliye Bakanlığı'na iletilmiştir. İletilen bu konuların hayata geçmesi için, taleplerin takibinin yapılması hususunda mutabakata varılmıştır.

Anlaşmaya varılan diğer konular üzerinde görüş birliğine varılan talepler olarak metinde yer almıştır. Ekim 2006 yılında yapılan Kurum İdari Kurulunda alınan kararların hayata geçirilmesi bakımından, gerekli çalışmaların yapılmakta olduğu raporda belirtilmiştir. Bu taleplerden olan ve MEB tarafından Yüksek idari Kurula gönderilen: “Memurların bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin doğrudan sağlık karnesi ile sağlık kurumlarına gidebilmesi için çalışmalar başlatılaması.” önerisinin gerekli düzenlemeler yapılarak hayat geçirilmiş olması, büyük memnuniyet meydana getirmiştir.

Türk Eğitim Sen, yetkili sendika olduğu günden bu yana ikinci defa kurum idari kuruluna oturmuş ve eğitim çalışanları adına bir çok konuyu gündeme taşımış, bir kısmını çözmüştür. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Kanunu gereği her yıl Nisan ve Ekim ayları olmak üzere yılda iki kez yapılan kurum idari kurulunda bundan sonra da, gündeme getirdiğimiz, ancak cevap bulamadığımız diğer hususları da ısrarla kurum idari kurulu gündemine taşıyacağız. Sendikamızın etkinliği ve gücü arttıkça bu taleplerimize cevap bulmamız o derece kolay olacaktır.

Üçüncü kurum idari kurulunu Ekim 2007 içerisinde başlatacağız, bu sebeple yapılacak toplantıda gündeme taşımamız gereken hususların, iş yeri temsilcilerimiz ve üyelerimiz tarafından, Genel Merkeze ulaştırılmak üzere, şube başkanlıklarına ulaştırılması gerekmektedir. Kurum İdari Kurulu Kararlarının hayırlı olmasını diliyoruz.