MEB YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ HAZIRLIKLARI
Sendikamız yetkililerinin;”Sınav kazananların durumu ne olacak?” sorusuna ise, “Kazanılmış hakları korunacak.” Şeklinde cevap verildi. Devredilen okullarda görev yapan yöneticilerin durumunun da yeni yönetmelikde yer alacağı belirtildi.

Bugüne kadar 4 defa iptal edilen yönetici atama yönetmeliği, artık, bir problem olmaktan çıkarılmalı ve bütün eğitim çalışanlarının mutabakatıyla yeni bir yönetmelik çıkarılmalıdır. Türk Eğitim Sen yetkili sendika olarak yönetmelikle ilgili her türlü katkıyı vermeye hazırdır. Yeter ki, eğitim çalışanlarını mutlu edecek, hak ve liyakat ölçülerini esas alan bir anlayışla yönetmelik hazırlama arzusu ortaya konsun.

Öyle bir yönetmelik hazırlanmalıdır ki, art niyetli bazı sözde sendikalar müdür ve müdür yardımcılığı pazarlaması ile ortaya çıkmasınlar. Müdür ve müdür yardımcısı olmak için siyasi partilerin il, ilçe başkanları, yönetim kurulu üyelerinin önünde düğme ilikleme alışkanlığı tarih olsun. İnsanlar, vakarlarıyla, bilgi, liyakatlarıyla makam ve mevkilere gelebilsin.

Türk Eğitim Sen olarak, Milli Eğitim Bakanlığının, yönetici atama yönetmeliği hazırlama çalışmalarına başlamasını önemli ve olumlu buluyoruz. Yukarda ifade ettiğimiz normlar ölçü alınarak bir yönetmelik hazırlanması bizi ve bütün eğitim çalışanlarını çok daha mutlu ve memnun edecektir.

Her zaman olduğu gibi Türk Eğitim Sen eğitim çalışanları adına, hukuk ve insan haklarına uygun bir yönetmelik çıkarılmasının yakın takipçisi olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da, aynı hassasiyetle konuya yaklaşacağını umut ediyoruz. Eğitim çalışanlarına yeni acılar ve sıkıntılar yaşatacak bir uygulamadan kaçınılması gerektiğinin bir kere daha altını çiziyoruz.