BU SKANDALIN SORUMLUSU KİM?
1-Yürütmesi duruduruılan yönetmelik gereği atanan kaç bin yönetici görevlerini bırakarak eski görevine dönecektir?

2-Geriye dönüş sonucu oluşacak zincirleme yer değişiklikleri okulların norm kadro sayısında değişiklik meydana getirecek midir? Norm kadro sayısında değişiklik meydana gelmesi halinde, bundan kaç bin öğretmen etkilenecektir?

3-Mahkeme kararı doğrultusunda eski görevlerine dönmek zorunda kalacak  ve sosyal statülerinde yeni bir durum oluşacak olan binlerce öğretmenin yaşayacağı olumsuz ruh halinin sorumlusu kimdir?

4-“Bu yönetmelik yargıdan döner, bu yönetmelik hukuk normlarını, insan haklarını ve kazanılmış hakları ayaklar altına almaktadır.” uyarılarına rağmen, gece operasyonlarıyla binlerce kişiyi atayan, dolayısıyla milli eğitimin yeni bir skandal yaşamasına vesile olan kimlerdir? Bu vebali kim ödeyecektir?

5-Söz konusu yönetmeliğin hazırlanmasına vesile olan, Milli Eğitim Bakanı’nı, bu hukuksuz yönetmelik konusunda,  uyarmayan bürokratlar kim veya kimlerdir, bu bürokratlar görevlerine devam edecek midir?

Bu sorular çoğaltılabilir, ama gerek yok. Sayın Bakan, bu skandalın baş sorumlusu olarak, bu soruları cevaplamalı ve gereğini yapmalıdır. Türk Eğitim Sen olarak, milli eğitimimizde oluşan bu yeni kaos ortamının en az zararla atlatılmasını diliyor ve bu konuda alınacak tedbirleri yakından takip ediyoruz.